Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 14. DEL

Bog govori po svojih prerokih

Bog govori po svojih prerokih

Jehova določi preroke, da bi ljudem posredovali njegova sodna sporočila, navodila glede čistega čaščenja ter napovedi glede Mesija.

V OBDOBJU Izraelovih in Judovih kraljev je imela pomembno vlogo posebna skupina ljudi. To so bili preroki. Ti možje izjemne vere in poguma so objavljali Božja sporočila. Poglejmo si sedaj štiri pomembne teme, o katerih so govorile njihove prerokbe.

1. Uničenje Jeruzalema. Božji preroki – še zlasti Izaija in Jeremija – so že dolgo vnaprej svarili, da bo Jeruzalem uničen in zapuščen. S slikovitimi besedami so razkrivali, zakaj si je mesto nakopalo Božjo jezo. Jeruzalemčani so sicer trdili, da zastopajo Jehova, vendar so s svojimi napačnimi verskimi običaji, pokvarjenostjo in nasiljem kazali ravno nasprotno. (2. kraljev 21:10–15; Izaija 3:1–8, 16–26; Jeremija 2:1–3:13)

2. Čisto čaščenje bo obnovljeno. Božje ljudstvo bo po 70 letih ujetništva izpuščeno iz Babilona. Vrnili se bodo v opustošeno domovino in bodo ponovno zgradili Jehovov tempelj v Jeruzalemu. (Jeremija 46:27; Amos 9:13–15) Izaija je 200 let vnaprej napovedal, da bo vojskovodju, ki bo premagal Babilon in dovolil Božjemu ljudstvu obnoviti čisto čaščenje, ime Kir. Opisal je celo edinstveno vojaško taktiko, s katero bo Kir zavzel mesto. (Izaija 44:24–45:3)

3. Prihod Mesija in dogodki iz njegovega življenja. Mesija se bo rodil v Betlehemu. (Miha 5:2) Ponižen bo in bo v Jeruzalem nekoč prišel tako, da bo prijezdil na oslu. (Zaharija 9:9) Čeprav bo blag in prijazen, ne bo priljubljen in mnogi ga bodo zavračali. (Izaija 42:1–3; 53:1, 3) Umrl bo krute smrti. Ali se bo s tem zanj vse končalo? Ne, saj bo njegova žrtev mnogim omogočila odpuščanje grehov. (Izaija 53:4, 5, 9–12) Da pa bi bilo to mogoče, bo moral biti obujen.

4. Mesija bo vladal čez vso zemljo. Mesijanski kralj bo v nasprotju z nepopolnimi ljudmi, ki v resnici niso sposobni voditi niti sebe, imenovan Knez miru. (Izaija 9:6, 7; Jeremija 10:23) Pod njegovo vladavino bodo vsi ljudje živeli v miru drug z drugim in celo z vsemi živalmi. (Izaija 11:3–7) Bolezni ne bo več. (Izaija 33:24) Celo smrt bo za vedno izginila. (Izaija 25:8) Med Mesijevim vladanjem bodo mrtvi obujeni v življenje na zemlji. (Daniel 12:13)

(Vir: Izaija, Jeremija, Daniel, Amos, Miha in Zaharija)