Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 15. DEL

Prerok v pregnanstvu dobi vpogled v prihodnost

Prerok v pregnanstvu dobi vpogled v prihodnost

Daniel prerokuje o Božjem kraljestvu in prihodu Mesija. Babilon pade.

DANIEL, izjemno značajen mladenič, je bil odpeljan v pregnanstvo v Babilon, še preden je bil uničen Jeruzalem. Njemu in še nekaterim drugim Judom, odpeljanim iz podjarmljenega Judovega kraljestva, so njihovi osvajalci dali nekaj svobode. Bog je Daniela med njegovim dolgoletnim bivanjem v Babilonu bogato blagoslovil, ga celo obvaroval gotove smrti v levnjaku in mu dal videnja, s katerimi je dobil vpogled v daljno prihodnost. Njegove najpomembnejše prerokbe se osredinjajo na Mesija in njegovo vladanje.

Daniel izve, kdaj bo prišel Mesija. Danielu je bilo razodeto, kdaj lahko Božje ljudstvo pričakuje »Mesija, Voditelja«: 69 letnih tednov za tem, ko bo izdan ukaz, naj se obnovi in ponovno zgradi Jeruzalem. Teden je dolg sedem dni, letni teden pa sedem let. Napovedani ukaz je bil izdan dolgo po Danielovi smrti, leta 455 pr. n. št. Tega leta je torej pričelo teči teh 69 »tednov« oziroma 483 let, iztekli pa so se leta 29 n. št. Na naslednji strani bomo izvedeli, kaj se je zgodilo tega leta. Danielu je bilo tudi razodeto, da bo Mesija »pokončan« oziroma usmrčen, zato da bo odkupil grehe. (Daniel 9:24–26)

Mesija bo postal Kralj v nebesih. Daniel je v enem od redkih videnj samih nebes videl Mesija, imenovanega »nekdo, ki je bil kakor sin človekov«, ki se je približal prestolu samega Boga Jehova. Jehova mu je izročil »oblast, čast in kraljestvo«. To kraljestvo naj bi trajalo večno. Daniel pa je izvedel še eno vznemirljivo podrobnost glede Mesijanskega kraljestva – namreč da bo kralj imel tudi sovladarje, ki so imenovani »ljudstvo svetih Vrhovnega«. (Daniel 7:13, 14, 27)

Kraljestvo bo uničilo človeške vladavine. Bog je dal Danielu sposobnost, da je lahko babilonskemu kralju Nebukadnezarju razložil sanje, ki so ga vznemirjale. Kralj je v sanjah videl velikansko podobo, ki je imela glavo iz zlata, prsi in roke iz srebra, trebuh in stegna iz bakra, noge iz železa, stopala pa deloma iz železa, deloma iz gline. Nato se je od gore utrgal kamen, udaril podobo v njena krhka stopala in jo zdrobil v prah. Daniel je pojasnil, da posamezni deli podobe predstavljajo svetovne velesile, ki se bodo zvrstile za Babilonom – glavo iz zlata. Razkril je še, da bo v času zadnje velesile tega hudobnega sveta ukrepalo Božje kraljestvo. Uničilo bo vse te svetovne vladavine. Nato pa bo samo vladalo na veke. (Daniel, 2. poglavje)

Daniel je dočakal zelo visoko starost, tako da je lahko na lastne oči videl padec Babilona. Kralj Kir je osvojil to mesto natanko tako, kakor so napovedali preroki. Nedolgo zatem so bili Judje končno izpuščeni iz ujetništva – ravno ko se je izteklo napovedanih 70 let, v katerih je bila njihova domovina zapuščena. Judje so pod vodstvom zvestih deželnih upraviteljev, duhovnikov in prerokov sčasoma ponovno pozidali Jeruzalem in Jehovov tempelj. Kaj pa se je zgodilo potem, ko je minilo 483 let?

(Vir: Danielova knjiga)