Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Pwuhken 2 Deselonika

Audepen Pwuhken 2 Deselonika

Ia duwen atail kak dadaurete ni lelepek ong Koht ni ahnsou me irail kan me kesehla oh uhwongada kaudok mehlel kin song en kamwakid atail madamadau kan?