Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Pwuhken 1 Deselonika

Audepen Pwuhken 1 Deselonika

Ia duwen atail kak mwekid ni loalokong ni atail awiawih rahnen sapwellimen Siohwa kadeik?