Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Audepen Eimwos

Audepen Eimwos

Koasoiepen pwuhken Eimwos, kokohp ehu me kasalehda keperpen noahrok kepwe oh kohpada kokoudahn Wehin Mesaia.