2020-01-28

DOAROPWEHN KASUKUHL ONG MIHTING EN MOUR OH KALOHK

April 2020

2020-01-28

KAHN IROIR

Dahkot Wehin Koht?

Aramas kin idihdek peidek wet erein sounpar kid kei. Pasapeng kak mwadang dierek nan Paipel.