Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW BROADCASTING

Odtwarzanie materiałów audio na Apple TV

Odtwarzanie materiałów audio na Apple TV

W sekcji Audio znajduje się kilka kolekcji, w tym pieśni, słuchowiska i adaptacje dźwiękowe Biblii.

(Uwaga: Twój pilot może wyglądać inaczej niż przedstawiony w tym samouczku pilot Apple TV).

Wybierz Audio ze strony startowej JW Broadcasting, żeby zobaczyć dostępne kolekcje audio. Postępuj według poniższych kroków, aby odszukiwać i odtwarzać materiały audio:

 Słuchaj pojedynczego nagrania

Każdy wiersz przedstawia inną kolekcję audio. Nazwa kolekcji znajduje się nad wierszem.

 •  Przesuń w górę lub w dół na dotykowej powierzchni pilota, aby przejść do innej kolekcji.

 •  Przesuń w prawo lub w lewo na dotykowej powierzchni pilota, aby przewijać nagrania w kolekcji. Obraz aktualnie zaznaczonego materiału audio będzie większy od pozostałych.

 •  Naciśnij dotykową powierzchnię pilota, aby wybrać zaznaczone nagranie i wyświetlić ekran Informacje o nagraniu.

Wybierz jedną z poniższych czynności:

 • Odtwórz: Odtwórz nagranie od początku.

 • Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji, począwszy od aktualnie wybranego. Odtwarzanie zostanie zakończone po ostatnim materiale audio w kolekcji.

 • Wznów: Rozpocznij odtwarzanie materiału audio od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Lista poniżej ekranu Informacje o nagraniu zawiera inne materiały audio z tej kolekcji. Przesuń w dół, by przejść do listy kolekcji. Przesuń w górę, żeby powrócić do ekranu Informacje o nagraniu.

 Słuchaj całą kolekcję audio

Oprócz możliwości odtwarzania pojedynczych materiałów audio, możesz również słuchać całych kolekcji. W sekcji Audio przejdź do kolekcji, której chcesz słuchać, następnie wybierz jedną z następujących możliwości:

 •  Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji, począwszy od pierwszego.

 •  Odtwarzaj w kolejności losowej: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji w kolejności losowej.

Odtwarzanie zakończy się, gdy wszystkie nagrania z danej kolekcji zostaną odtworzone.

 Kontroluj odtwarzanie nagrania

Podczas słuchania, możesz kontrolować odtwarzanie przy pomocy pilota Apple TV:

 •  Odtwórz/Zatrzymaj: Zatrzymuje nagranie audio. Naciśnij przycisk ponownie, żeby wznowić odtwarzanie. Aby odtworzyć lub zatrzymać, możesz również nacisnąć środek dotykowej powierzchni pilota.

 •  Przewijaj do tył: Przesuń w lewo, gdy nagranie jest zatrzymane, żeby przewinąć je w stronę początku. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, by wznowić odtwarzanie.

 •  Przewijaj do przodu: Przesuń w prawo, gdy nagranie jest zatrzymane, żeby przewinąć je w stronę końca. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, by wznowić odtwarzanie.

 •  Przeskocz w przód: Aby przeskoczyć o 10 sekund w przód, przytrzymaj prawą część dotykowej powierzchni pilota.

 • Gdy zobaczysz ikonę „Przeskocz” na pasku postępu nagrania u dołu ekranu, naciśnij dotykową powierzchnię pilota.

 •  Przeskocz w tył: Aby przeskoczyć o 10 sekund w tył, przytrzymaj lewą część dotykowej powierzchni pilota.

 • Gdy zobaczysz ikonę „Przeskocz” na pasku postępu nagrania u dołu ekranu, naciśnij dotykową powierzchnię pilota.

 •  Menu: Powróć do ekranu Informacje o nagraniu.