Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW BROADCASTING

Oglądaj filmy na Apple TV

Oglądaj filmy na Apple TV

Możesz oglądać wszystkie materiały filmowe i korzystać z pełnej kontroli odtwarzania (zatrzymaj, przewiń, przejdź do następnego). Oglądaj pojedyncze filmy lub cała kolekcję.

(Uwaga: Twój pilot może wyglądać inaczej niż przedstawiony w tym samouczku pilot Siri).

 Znajdź i obejrzyj film

Wybierz Kategorie filmów na ekranie głównym, żeby zobaczyć dostępne kategorie filmów.

 • Przesuń po dotykowej powierzchni pilota Siri, aby poruszać się po kategoriach. Aktualnie wskazana kategoria będzie miała większą ilustrację od pozostałych..

 • Naciśnij dotykową powierzchnię pilota, żeby wybrać wskazaną kategorię.

Niektóre filmy można znaleźć w kilku kategoriach. Na przykład film Powrót syna marnotrawnego można znaleźć w kategoriach Filmy, Rodzina oraz Nastolatki.

Kliknij przycisk Odtwarzaj w kolejności losowej, żeby odtworzyć wszystkie filmy z wybranej kategorii w kolejności losowej.

Każda kategoria posiada różne kolekcje. Każdy wiersz przedstawia inną kolekcję filmów. Nazwa kolekcji znajduje się nad wierszem.

 • Przesuń w górę lub w dół, żeby przejść do innej kolekcji.

 • Przesuń w prawo lub w lewo, żeby przewijać filmy w kolekcji.

Istnieją dwa sposoby obejrzenia wszystkich filmów z kolekcji:

 • Wybierz opcję Odtwórz wszystkie, aby odtworzyć wszystkie filmy z danej kolekcji, zaczynając od pierwszego.

 • Kliknij przycisk Odtwarzaj w kolejności losowej, żeby odtworzyć wszystkie filmy z wybranej kolekcji w kolejności losowej.

Uwaga: Odtwarzanie zostanie zakończone po ostatnim filmie w kolekcji.

Naciśnij dotykową powierzchnię pilota, aby wybrać zaznaczony film i wyświetlić ekran Informacje o filmie.

Wybierz jedną z poniższych czynności:

 • Odtwórz: Odtwórz film od początku.

 • Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie filmy z kolekcji, począwszy od aktualnie wybranego. Odtwarzanie zostanie zakończone po ostatnim filmie w kolekcji.

 • Wznów: Rozpocznij odtwarzanie filmu od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Lista poniżej ekranu Informacje o filmie zawiera inne filmy z tej kolekcji. Przesuń w dół, by przejść do listy. Przesuń w górę, żeby powrócić do ekranu Informacji o filmie.

 Kontroluj odtwarzanie filmu

W trakcie odtwarzania filmu, możesz kontrolować odtwarzanie przy pomocy pilota Siri.

 • Odtwórz/Zatrzymaj: Zatrzymuje film. Naciśnij przycisk ponownie, żeby wznowić odtwarzanie. Aby odtworzyć lub zatrzymać, możesz również nacisnąć środek dotykowej powierzchni pilota.

 • Przewijaj do tył: Przesuń w lewo, gdy film jest zatrzymany, żeby przewinąć go w stronę początku. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, by wznowić odtwarzanie.

 • Przewijaj do przodu: Przesuń w prawo, gdy film jest zatrzymany, żeby przewinąć go w stronę końca. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, by wznowić odtwarzanie.

 • Przeskocz w przód: Aby przeskoczyć o 10 sekund w przód, przytrzymaj prawą część dotykowej powierzchni pilota.

 • Gdy zobaczysz ikonę „Przeskocz” na pasku postępu filmu u dołu ekranu, naciśnij dotykową powierzchnię pilota.

 • Przeskocz w tył: aby przeskoczyć o 10 sekund w tył, przytrzymaj lewą część dotykowej powierzchni pilota.

 • Gdy zobaczysz ikonę „Przeskocz” na pasku postępu filmu u dołu ekranu, naciśnij dotykową powierzchnię pilota.

 • Menu: Powróć do ekranu Informacje o filmie.

 Oglądaj polecane lub najnowsze filmy

Strona startowa JW Broadcasting zawiera dwie specjalne kolekcje filmów:

 1. Polecane: Szczególnie polecane filmy, które są powiązane z naszymi zebraniami w tygodniu lub rodzinnym wielbieniem Boga.

 2. Najnowsze: Ostatnio dodane filmy.