Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW BROADCASTING

Wyszukuj nagrania dźwiękowe i filmy na Amazon Fire TV

Wyszukuj nagrania dźwiękowe i filmy na Amazon Fire TV

Znajdź materiał na JW Broadcasting dzięki funkcji wyszukiwania.

Na ekranie głównym przejdź do sekcji Wyszukiwanie i kliknij przycisk Wybierz, aby pojawiło się pole „Wyszukiwanie”. Naciśnij Wybierz, by rozpocząć wyszukiwanie.

W polu Wyszukiwanie wprowadź słowa, które opisują, czego szukasz, wybierając kolejne litery i klikając Wybierz. Na przykład napisz fragment tytułu, nazwisko głównej postaci lub wydarzenie omówione w materiale. W trakcie pisania będą się wyświetlały pasujące wyniki. Za pomocą przycisków Góra, Dół, Lewo Prawo na pilocie, przemieszczaj się po znalezionych materiałach. Zaznacz obrazek lub tytuł materiału, którego szukałeś, naciskając Wybierz.

Aby wyszukać konkretną frazę w tytule, wprowadź ją w cudzysłowie.

Wyniki wyszukiwania obejmują nagrania dźwiękowe i filmy. Możesz je filtrować, naciskając przycisk Filmy, aby wyświetlić tylko materiały wideo, lub przycisk Audio, aby wyświetlić tylko nagrania dźwiękowe.

W wynikach wyszukiwania wyświetlają się maksymalnie 24 materiały najbardziej odpowiadające wprowadzonej frazie. Pokazywana jest także łączna ilość pasujących materiałów (na przykład: „Rezultaty 24 z 28”).

Jeśli nie widzisz poszukiwanego materiału, wprowadź w pole wyszukiwania bardziej precyzyjne słowa. Na przykład jeśli szukasz konkretnej audycji miesięcznej i wpisałeś słowo „broadcast”, dopisz miesiąc i rok, nazwisko prowadzącego audycję lub główną myśl omawianą danego miesiąca.