Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW BROADCASTING

Odtwarzanie materiałów audio na Amazon Fire TV

Odtwarzanie materiałów audio na Amazon Fire TV

W sekcji Audio znajduje się kilka kolekcji, w tym pieśni, słuchowiska i adaptacje dźwiękowe Biblii.

(Uwaga: Twój pilot może wyglądać inaczej niż przedstawiony w tym samouczku).

Wybierz Audio ze strony startowej, żeby zobaczyć dostępne kolekcje audio. Postępuj według poniższych kroków, aby odszukiwać i odtwarzać materiały audio:

 Słuchaj pojedynczego nagrania

Każdy wiersz przedstawia inną kolekcję audio. Nazwa kolekcji znajduje się nad wierszem.

 •  W górę lub w dół: Wybierz inną kolekcję.

 •  W prawo lub w lewo: Przewiń kolekcję z nagraniami.

Naciśnij Select, aby wybrać zaznaczone nagranie i wyświetlić ekran Informacje o nagraniu.

Wybierz jedną z poniższych czynności:

 • Odtwórz: Odtwórz nagranie od początku.

 • Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji, począwszy od aktualnie wybranego. Odtwarzanie zostanie zakończone po ostatnim materiale audio w kolekcji.

 • Wznów: Rozpocznij odtwarzanie materiału audio od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Lista poniżej ekranu Informacje o nagraniu wyświetla inne materiały audio z tej kolekcji. Naciśnij w dół, by przejść do listy kolekcji. Naciśnij w górę, żeby powrócić do ekranu Informacje o nagraniu.

 Słuchaj całą kolekcję audio

Oprócz możliwości odtwarzania pojedynczych materiałów audio, możesz również słuchać całych kolekcji. Przejdź do kolekcji, której chcesz słuchać, następnie wybierz jedną z następujących możliwości:

 •  Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji, począwszy od pierwszego.

 •  Odtwarzaj w kolejności losowej: Odtwórz wszystkie nagrania z kolekcji w kolejności losowej.

Odtwarzanie zakończy się, gdy wszystkie nagrania z danej kolekcji zostaną odtworzone.

 Kontroluj odtwarzanie nagrania

Podczas słuchania, możesz kontrolować odtwarzanie przy pomocy pilota Amazon Fire TV.

 •  Odtwórz/Zatrzymaj: Zatrzymuje nagranie. Naciśnij przycisk ponownie, żeby wznowić odtwarzanie.

 •  Przewiń do przodu: Szybkie przewijanie nagrania do przodu. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, aby wznowić odtwarzanie.

 •  Przewiń do tył: Szybkie przewijanie nagrania do tył. Naciśnij Odtwórz/Zatrzymaj, aby wznowić odtwarzanie.

 •  Wróć: Powrót do ekranu Audio.