Pobierz tę kartę i poznaj bliżej starszego brata Mojżesza, Aarona, który został pierwszym arcykapłanem w Izraelu. Wydrukuj, wytnij, złóż i zachowaj.