Przejdź do zawartości

KARTY Z POSTACIAMI BIBLIJNYMI

Król Saul

Pobierz tę kartę i dowiedz się czegoś o Saulu, który z początku był pokorny, ale z czasem stał się arogancki. Wydrukuj, wytnij, złóż i zachowaj.