Galatów 6:1-18

6  Bracia, jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok,+ zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe,+ próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności,+ bacząc każdy na samego siebie,+ żebyś czasem i ty nie był kuszony.+  Jedni drugich brzemiona noście+ i w ten sposób spełnijcie prawo Chrystusowe.+  Bo jeśli ktoś myśli, że jest czymś, a jest niczym,+ to zwodzi swój umysł.  Ale niech każdy sprawdza, jakie jest jego dzieło,+ a wtedy będzie miał powód do radosnego uniesienia ze względu na samego siebie, a nie w porównaniu+ z drugim.  Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar.+  Niechaj też każdy, kto jest ustnie+ nauczany słowa, dzieli się+ wszelkimi dobrami z tym, który tak ustnie naucza.+  Nie dajcie się wprowadzić w błąd:+ Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić.+ Albowiem co człowiek sieje, to będzie też żąć;+  bo kto sieje ze względu na swe ciało, ten z ciała żąć będzie zepsucie,+ ale kto sieje ze względu na ducha,+ ten z ducha żąć będzie życie wieczne.+  A zatem nie ustawajmy w czynieniu tego, co szlachetne,+ bo w stosownej porze będziemy żąć, jeśli się nie znużymy.+ 10  Istotnie więc, dopóki mamy czas sprzyjający temu,+ wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze.+ 11  Zobaczcie, jak wielkimi literami napisałem do was moją własną ręką.+ 12  Wszyscy, którzy chcą się przypodobać w ciele — właśnie ci próbują was przymusić do obrzezania,+ byle tylko nie znosić prześladowania z powodu pala męki Chrystusa,+ Jezusa. 13  Bo nawet ci, którzy się dają obrzezać, sami nie przestrzegają Prawa,+ ale chcą, byście zostali obrzezani, żeby mogli mieć powód do chlubienia się waszym ciałem. 14  Co do mnie, obym się nigdy nie chlubił, chyba że palem męki+ naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego świat dla mnie zawisł na palu,+ a ja dla świata. 15  Bo ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie,+ tylko nowe stworzenie.+ 16  A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania — nad Izraelem Bożym+ — niech będzie pokój i miłosierdzie. 17  Odtąd niech mi nikt nie wyrządza przykrości, gdyż ja noszę na swym ciele piętna+ niewolnika Jezusa.+ 18  Życzliwość niezasłużona naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem,+ którego wy, bracia, przejawiacie. Amen.

Przypisy