Galatów 5:1-26

5  Do takiej wolności wyzwolił nas Chrystus.+ Dlatego stójcie mocno+ i nie dajcie się znowu zaprząc w jarzmo niewoli.+  Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli zostaniecie obrzezani,+ Chrystus na nic się wam nie przyda.  Ponadto znowu składam świadectwo każdemu człowiekowi dającemu się obrzezać, iż ma obowiązek wypełnić całe Prawo.+  Odłączeni jesteście od Chrystusa, wy, którzy próbujecie zostać uznani za prawych na podstawie prawa;+ odpadliście od jego niezasłużonej życzliwości.+  My zaś dzięki duchowi skwapliwie oczekujemy spodziewanej prawości wynikającej z wiary.+  Bo jeśli chodzi o Chrystusa Jezusa, to ani obrzezanie nie ma żadnej wartości, ani nieobrzezanie,+ tylko wiara+ działająca przez miłość.+  Biegliście bardzo dobrze.+ Kto wam przeszkodził trwać w posłuszeństwie wobec prawdy?+  Przekonywanie takie nie pochodzi od Tego, który was powołuje.+  Trochę zakwasu zakwasza całe ciasto.+ 10  Ja żywię ufność+ co do was, którzy jesteście w jedności+ z Panem, że nie będziecie inaczej myśleć; a ten, kto was niepokoi,+ otrzyma wyrok,+ bez względu na to, kim jest. 11  Jeżeli zaś ja, bracia, dalej głoszę obrzezanie, to dlaczego dalej jestem prześladowany? Przecież wtedy zostałaby zniesiona+ przyczyna zgorszenia+ — pal męki.+ 12  Oby ci, którzy próbują was zburzyć,+ dali się nawet pozbawić męskości.+ 13  Wy, bracia, rzecz jasna zostaliście powołani do wolności;+ tylko nie używajcie tej wolności jako bodźca dla ciała,+ lecz z miłości służcie jedni drugim jak niewolnicy.+ 14  Bo całe Prawo spełnia się+ w jednej wypowiedzi, mianowicie: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”.+ 15  Jeżeli jednak wciąż się nawzajem kąsacie i pożeracie,+ to baczcie, żebyście się nawzajem nie unicestwili.+ 16  Ale powiadam: Stale postępujcie według ducha,+ a nie spełnicie żadnego pragnienia ciała.+ 17  Ciało bowiem jest w swym pragnieniu przeciwne duchowi,+ a duch jest przeciwny ciału, gdyż są sobie przeciwne, tak iż nie czynicie tego, co byście chcieli czynić.+ 18  Co więcej, jeśli was duch prowadzi,+ to nie jesteście pod prawem.+ 19  Jawne zaś są uczynki ciała,+ a są nimi: rozpusta,+ nieczystość, rozpasanie,+ 20  bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu,+ nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, 21  zawiści, pijatyki,+ hulanki i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają,+ nie odziedziczą królestwa Bożego.+ 22  Natomiast owocem+ ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć,+ wiara, 23  łagodność, panowanie nad sobą.+ Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo.+ 24  Ponadto ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, zawiesili na palu ciało wraz z jego namiętnościami i pragnieniami.+ 25  Jeżeli żyjemy według ducha, to dalej też według ducha postępujmy+ porządnie. 26  Nie popadajmy w próżność, pobudzając się wzajemnie do współzawodnictwa,+ jedni wobec drugich pałając zawiścią.+

Przypisy