Hopp til innhold

Personvernpolicy

Personvernpolicy

RESPEKT FOR PRIVATLIVET DITT

 Det er viktig for oss å beskytte og respektere privatlivet ditt. Denne personvernpolicyen beskriver hvordan personopplysninger som vi innhenter fra deg eller du oppgir til oss, vil bli håndtert på nettstedet vårt og i alle tilhørende apper laget av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. («Watchtower»). Når du besøker nettstedet vårt, beholder vi bestemte typer informasjon, og vi er opptatt av å behandle denne informasjonen på en trygg måte og å gi deg informasjon om hva vi vil gjøre med den. Hvis du vil, kan du gi oss informasjon som regnes som personopplysninger. Begrepet «personopplysninger», slik det er brukt i denne personvernpolicyen, refererer til slike opplysninger som navnet ditt, e-postadressen din, postadressen din, telefonnummeret ditt og andre opplysninger som kan brukes til å identifisere deg. Med «nettstedet» menes det nettstedet du er på nå, og de tilknyttede nettstedene, som apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org og wol.jw.org.

INFORMASJON OM BEHANDLINGSANSVARLIG

 Dette nettstedet og alle tilhørende apper er eid av Watchtower, et ikke-kommersielt foretak med base i New York som støtter Jehovas vitners bibelundervisning og øvrige virksomhet. Hvis du frivillig velger å opprette en brukerkonto, gi et bidrag, be om å få et besøk eller ellers foreta deg noe som innebærer at du gir fra deg personopplysninger, samtykker du dermed i denne personvernpolicyen, i at opplysningene blir lagret på servere som befinner seg i USA, og i at dine personopplysninger kan samles inn, behandles, overføres og lagres av Watchtower og samarbeidende organisasjoner som støtter Jehovas vitner i forskjellige land, i den utstrekning det er nødvendig for å kunne behandle forespørselen din. Trossamfunnet opererer globalt via forskjellige lokale juridiske enheter. Når det gjelder spørsmål som har med personvern å gjøre, kan de juridiske enhetene innbefatte lokale menigheter, avdelingskontorer og andre lignende samarbeidende organisasjoner tilknyttet Jehovas vitner.

Hvilken enhet som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, avhenger av hva slags forespørsel eller henvendelse du har gjort på nettstedet. Hvis du for eksempel gir et bidrag til en juridisk enhet i et bestemt land, oppgir du navnet ditt og kontaktinformasjonen din til den juridiske enheten som er navngitt på den nettsiden hvor du registrerer bidraget. Og hvis du ber om å få et besøk, vil navnet ditt og kontaktinformasjonen din bli sendt til Jehovas vitners lokale avdelingskontor, som så vil sørge for at forespørselen din blir behandlet.

Hvis det landet du bor i, har personvernlover som kommer til anvendelse, og du ønsker hjelp, kan du bruke den kontaktinformasjonen du finner på siden Data Protection Contacts (kontaktinformasjon i forbindelse med personvern).

DATASIKKERHET OG FORTROLIGHET

 Vi tar datasikkerhet og fortrolighet knyttet til personopplysningene dine svært alvorlig. Vi bruker moderne teknologi for lagring og sikring for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, misbruk, uautorisert endring og ulovlig sletting og mot at de skal gå tapt ved et uhell. Alle de som håndterer personopplysninger, også tredjeparter som behandler slike opplysninger på oppdrag fra oss, er forpliktet til å holde opplysningene fortrolige. Vi oppbevarer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å gjennomføre det som var formålet med at de ble samlet inn, eller for å innfri eventuelle juridiske krav til innrapportering eller til oppbevaring av dokumenter.

Vi beskytter overføring av personopplysningene dine ved hjelp av kryptografiske protokoller, for eksempel Transport Layer Security (TLS). Vi bruker datasystemer med protokoller for tilgangsbegrensning, og disse befinner seg i anlegg med fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte fortroligheten og sikkerheten til de opplysningene som blir overlevert til oss. Vi holder et høyt sikkerhetsnivå for å forhindre uautorisert tilgang.

MINDREÅRIGE

 Hvis du regnes som mindreårig i det landet hvor du bruker nettstedet vårt, kan du bare oppgi dine personopplysninger til oss på dette nettstedet i samråd med minst en forelder eller minst en foresatt. Hvis du i egenskap av forelder eller foresatt gir ditt samtykke til at en mindreårig legger inn personopplysninger på dette nettstedet, samtykker du i betingelsene i denne personvernpolicyen i forbindelse med at den mindreårige bruker nettstedet.

TREDJEPARTER

 Fra tid til annen vil dette nettstedet eller tilhørende apper inneholde lenker til nettsteder til tredjeparter som vi har engasjert for å utføre tjenester på vegne av oss, for eksempel i forbindelse med utfylling av skjemaer. Du vil kunne se at du er på en tredjeparts nettsted, fordi nettstedet vil se annerledes ut, og fordi det kommer opp en annen nettadresse i adresselinjen. I tillegg vil du kunne få e-poster eller tekstmeldinger gjennom en tredjepart når du på dette nettstedet ber om informasjon, deriblant meldinger om aktiviteter som du har bedt om å få informasjon om. Når tredjeparter velges ut, og også med jevne mellomrom i etterkant, gjennomgås deres policy for personvern og datasikkerhet for å sikre at de har det samme høye nivået for sin policy som vi har. Men disse tredjepartene står bak apper og tjenester som er knyttet til programmering, bruksvilkår, personvernpolicyer og generelle betingelser som vi ikke har kontroll over. Din bruk av slike apper og tjenester på dette nettstedet er derfor underlagt de gjeldende tjenestevilkårene og generelle betingelsene som er fastsatt av tredjeparten. Vi blir ikke informert om oppdateringer, så du bør gjøre deg kjent med vilkårene før du bruker tredjepartstjenesten. Hvis du har spørsmål om en tredjeparts rutiner, kan du lese om dem på nettstedet deres.

Din bruk av tjenester fra Google Maps på dette nettstedet er underlagt Googles gjeldende personvernpolicy. Google er en tredjepartsleverandør som står bak apper, programmering og tjenestevilkår som vi ikke har kontroll over. Din bruk av tjenester fra Google Maps på dette nettstedet er derfor underlagt Googles gjeldende «Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google Earth». Vi blir ikke informert om oppdateringer, så du bør gjøre deg kjent med vilkårene før du bruker tjenester fra Google Maps. Ikke bruk Google Maps-tjenester hvis du ikke godtar vilkårene.

MELDINGER OM ENDRINGER I DENNE POLICYEN

 Vi legger stadig til nye funksjoner på dette nettstedet og i tilhørende apper, i tillegg til at vi forbedrer og utvider de eksisterende tjenestene. På grunn av disse stadige endringene og endringer i lovverket og i teknologien vil vår måte å håndtere personopplysninger på også bli justert fra tid til annen. Når det blir nødvendig å foreta justeringer i personvernpolicyen vår, vil vi legge ut justeringene på denne siden, slik at du alltid kan holde deg orientert om hva slags informasjon vi samler inn, og hvordan vi bruker den.

AKTIV SKRIPTING ELLER JAVASCRIPT

 Skripting brukes for å gi nettstedet og tilhørende apper økt funksjonalitet. Bruk av skriptingteknologi gjør at vi raskere kan returnere informasjon til brukeren. På nettstedet eller i tilhørende apper brukes skripting aldri til å installere programmer på datamaskinen din eller til å samle inn opplysninger uten at du har gitt samtykke til det.

Aktiv skripting eller JavaScript må være aktivert i nettleseren for at visse deler av nettstedet vårt skal fungere ordentlig. De fleste nettlesere lar brukeren aktivere eller deaktivere denne funksjonen for bestemte nettsteder. Sjekk dokumentasjonen for nettleseren din for å finne ut hvordan du aktiverer skripting for bestemte nettsteder.