Hopp til innhold

Er det greit at kristne bruker prevensjon?

Bibelens svar

Jesus gav ikke sine etterfølgere befaling om å få eller ikke få barn. Heller ikke noen av Jesu disipler gav et slikt påbud. Bibelen inneholder ikke noe forbud mot familieplanlegging. Det prinsippet som står i Romerne 14:12, gjelder i dette spørsmålet: «Hver enkelt av oss [skal] avlegge regnskap for seg selv overfor Gud.»

Hvert ektepar står derfor fritt til selv å bestemme om de vil ha barn eller ikke. De kan også bestemme hvor mange barn de vil ha, og når de vil ha dem. Hvis et ektepar velger å bruke prevensjon for å unngå graviditet, er det deres personlige avgjørelse og deres ansvar, så sant det ikke er en prevensjonsmetode som har aborterende effekt. Ingen bør dømme dem for det. – Romerne 14:4, 10–13.