Under Lyd finnes det mange kategorier av lydinnspillinger, deriblant musikk, hørespill og dramatiserte bibelopplesninger.

(Merk: Din fjernkontroll er kanskje ikke helt lik den som vises i denne veiledningen.)

Velg Lyd fra forsiden av JW Broadcasting for å se hvilke kategorier som finnes. Gjør dette for å finne og se videoene:

 Hør på en lydinnspilling

Hver rad representerer en kategori. Navnet på kategorien står over raden.

 • Sveip Opp eller Ned for å navigere til en annen kategori.

 • Sveip Høyre eller Venstre for å se hvilke lydinnspillinger som ligger under en kategori. Bildet av den valgte lydinnspillingen blir litt større enn de andre.

 • Trykk på berøringsflaten for å velge en lydinnspilling og se flere detaljer om lydinnspillingen.

Velg en av disse funksjonene:

 • Spill av: Spill lydinnspillingen fra begynnelsen av.

 • Spill alle: Spill alle lydinnspillingene i kategorien, og begynn med den som er valgt. Avspillingen vil stoppe når alle lydinnspillingene er spilt av.

 • Fortsett: Fortsett å høre lydinnspillingen der du sluttet forrige gang.

Under informasjonen om lydinnspillingen vises andre lydinnspillinger i samme kategori. Sveip Ned for å få fram de andre lydinnspillingene, Opp for å gå tilbake til informasjonen om lydinnspillingen.

 Hør på en samling av lydinnspillinger

I tillegg til å høre én lydinnspilling kan du også høre en hel samling av lydinnspillinger. Under Lyd navigerer du deg fram til den samlingen du vil høre på. Deretter har du disse valgene:

 • Spill alle: Spiller alle lydinnspillingene i samlingen, og begynner med den første.

 • Miks: Spiller alle lydinnspillingene i samlingen i tilfeldig rekkefølge.

Avspillingen vil stoppe når alle lydinnspillingene er spilt av.

 Naviger i lydinnspillinger

Når du spiller av en lydinnspilling, kan du navigere ved hjelp av fjernkontrollen:

 • Spill av/Pause: Sett lydinnspillingen på pause. Trykk på knappen igjen for å spille videre. Du kan også trykke midt på berøringsflaten for å spille av eller sette på pause.

 • Spole tilbake: Sveip mot Venstre mens lydinnspillingen står på pause, for å spole tilbake. Trykk på Spill av/Pause for å starte lydinnspillingen igjen.

 • Spole framover: Sveip mot Høyre mens lydinnspillingen står på pause, for å spole framover. Trykk på Spill av/Pause for å starte lydinnspillingen igjen.

 • Hoppe framover: Hopp framover ti sekunder ved å klikke på høyre side av berøringsflaten.

 • Trykk på berøringsflaten når du ser et ikon for å hoppe framover, nederst på skjermen.

 • Hoppe bakover: Hopp bakover ti sekunder ved å klikke på venstre side av berøringsflaten.

 • Trykk på berøringsflaten når du ser et ikon for å hoppe bakover, nederst på skjermen.

 • «Menu»: Gå tilbake til detaljer om lydinnspillingen.