Doorgaan naar inhoud

Geloven wetenschappers dat Jezus heeft bestaan?

 Wetenschappers hebben een goede basis om te geloven dat Jezus heeft bestaan. In de eerste en tweede eeuw waren er geschiedschrijvers die naar Jezus en de eerste christenen verwezen, en de Encyclopædia Britannica (editie 2002) zegt daarover: „Deze onafhankelijke verslagen bewijzen dat in de oudheid zelfs de tegenstanders van het christendom nooit hebben getwijfeld aan de historiciteit van Jezus, die voor het eerst en op ondeugdelijke gronden werd betwist aan het einde van de achttiende, in de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw.”

 In 2006 zei het boek Jesus and Archaeology: „Geen enkele gerespecteerde wetenschapper trekt in twijfel dat er een Jood heeft bestaan met de naam Jezus, zoon van Jozef; de meesten zullen meteen toegeven dat we nu veel weten over wat hij deed en leerde.”

 De Bijbel beschrijft Jezus als een echte persoon. Er worden namen in genoemd van zijn voorouders en directe familie (Mattheüs 1:1; 13:55). Ook staan er namen in van belangrijke regeerders die tijdgenoten van Jezus waren (Lukas 3:1, 2). Dankzij die details kunnen onderzoekers de nauwkeurigheid van de Bijbelverslagen nagaan.