Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over Pasen?

Wat zegt de Bijbel over Pasen?

Het antwoord uit de Bijbel

 Het paasfeest is geen Bijbels feest. Uit de geschiedenis blijkt de echte betekenis van Pasen: een traditie gebaseerd op oude vruchtbaarheidsriten.

  1.   Naam: Oosthoeks Encyclopedie zegt: „In sommige talen behield het feest een oude heidense naam (Duits Ostern; Engels Easter), afgeleid van het Germaanse Austro, lentegodin.” Anderen brengen de naam in verband met Astarte, de Fenicische vruchtbaarheidsgodin die bij de Babyloniërs bekendstond als Isjtar.

  2.   Paashaas: „De haas werd al duizenden jaren vereerd om zijn grote voortplantingsvermogen. (...) De haas was het symbool van Astarte, de Kanaänitische godin van de vruchtbaarheid” (Een jaar vol feesten).

  3.   Paaseieren: De Katholieke Encyclopaedie zegt: „Het Paasei is het symbool der vruchtbaarheid.” Het boek Een jaar vol feesten zegt ook: „De zoektocht naar eieren is van oorsprong een magische handeling om de levenskracht van de lente op te wekken. (...) Het kleuren van paaseieren is in wezen eveneens een magische handeling. (...) Door een voorwerp te decoreren geloofden onze voorouders dat de kracht die erin stak geactiveerd werd.”

  4.   Op zijn paasbest: De uitdrukking verwijst naar de gewoonte zich met Pasen in het nieuw te steken, die ontstond omdat „het als onbeleefd werd bezien en het daarom ongeluk zou brengen om de Scandinavische godin van de lente, Eastre, in iets anders te begroeten dan nieuwe kleding” (The Giant Book of Superstitions).

  5.   Paasvuur: „Volgens de vruchtbaarheidstoverij uit lang vervlogen tijden gaat de winter in de vlammen op, wordt de lente opnieuw geboren en smeekt men een goede zomer af. (...) Tot in de 19de eeuw werd geloofd dat het land waarover het paasvuur scheen, vruchtbaar werd” (Een jaar vol feesten).

 The American Book of Days geeft de oorsprong van Pasen goed weer: „Er bestaat geen twijfel over dat de Kerk in haar vroege dagen de oude heidense gewoonten heeft overgenomen en er een christelijke betekenis aan heeft gegeven.”

 De Bijbel waarschuwt dat de aanbidding van God niet samen kan gaan met tradities of gewoonten die hij afkeurt (Markus 7:6-8). In 2 Korinthiërs 6:17 staat: „’Scheidt u af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet langer aan.’” Pasen is een heidens feest en iedereen die Gods goedkeuring wil, zal het vieren ervan vermijden.