Download dit werkblad, kijk naar het filmpje „We gaan in de velddienst” en maak je eigen velddiensttas.