Doorgaan naar inhoud

Privacybeleid

Privacybeleid

RESPECT VOOR UW PRIVACY

 We zetten ons in om uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit beleid wordt uiteengezet op welke grond de persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt via de website en alle verwante apps die door Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (‘Watchtower’) worden verschaft. We bewaren bepaalde basisgegevens wanneer u onze website bezoekt. We vinden het belangrijk dat deze informatie veilig blijft en dat we u informeren wat we ermee doen. U kunt ervoor kiezen informatie aan ons te verstrekken die als persoonsgegevens wordt beschouwd. De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. De term ‘website’ omvat deze website en onze verwante sites zoals apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org en wol.jw.org.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 Deze website en alle verwante apps zijn eigendom van Watchtower, een non-profitorganisatie in de Amerikaanse staat New York die de activiteiten van Jehovah’s Getuigen en hun Bijbelse onderwijzingswerk ondersteunt. Als u vrijwillig besluit een account te openen, een donatie te doen, een bezoek aan te vragen of een andere actie te ondernemen waarbij u persoonsgegevens verstrekt, stemt u in met dit beleid, de opslag van uw gegevens op servers in de Verenigde Staten van Amerika en het verzamelen, verwerken, doorgeven en opslaan van uw persoonsgegevens door Watchtower en door de gelieerde organisaties die Jehovah’s Getuigen in verschillende landen ondersteunen, voor zover dit noodzakelijk is om de door u gevraagde actie uit te voeren. De religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen is wereldwijd werkzaam via verschillende lokale rechtspersonen. Met het oog op gegevensbescherming kunnen plaatselijke gemeenten, bijkantoren en andere vergelijkbare gelieerde organisaties van Jehovah’s Getuigen hiervan deel uitmaken.

Wie de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is, hangt af van de aard van uw interactie met de website. Als u bijvoorbeeld een donatie doet aan een rechtspersoon in een specifiek land, worden uw naam en contactgegevens verzonden naar die rechtspersoon, zoals dit tijdens het donatieproces wordt vermeld. En als u bijvoorbeeld een bezoek aanvraagt, worden uw naam en contactgegevens verzonden naar een plaatselijk bijkantoor en een gemeente van Jehovah’s Getuigen, zodat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Als er in het land waar u woont toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming van kracht is, kunt u de contactinformatie voor het land waar u woont vinden op de pagina Contactinformatie gegevensbescherming.

GEGEVENSBEVEILIGING EN -VERTROUWELIJKHEID

 We nemen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Alle verwerkers van persoonsgegevens en derden die we betrekken bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met encryptieprotocollen, bijvoorbeeld met Transport Layer Security (TLS). Wij gebruiken computersystemen met beperkte toegangsprotocollen op locaties waar de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die u naar ons verzendt met behulp van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen worden beschermd. We hanteren strenge beveiligingsstandaarden om elke vorm van ongeoorloofde toegang te voorkomen.

MINDERJARIGEN

 Als u minderjarig bent in het land waarin u onze website gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens alleen met toestemming van uw ouder(s) of uw voogd via de website verstrekken. Als u een ouder of voogd bent en u geeft toestemming aan een minderjarige om persoonsgegevens via de website te verstrekken, stemt u in met dit beleid wat betreft het gebruik van de website door de minderjarige.

DERDEN

 Deze website of verwante apps kunnen links naar derden omvatten. Dat kunnen links zijn naar websites van derden die namens ons diensten mogen verrichten (bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren). U herkent websites van derden doordat ze er anders uitzien en doordat het adres in de adresbalk van uw browser verandert. Daarnaast kunt u e-mails of berichten van derden ontvangen als u via deze website informatie opvraagt, waaronder meldingen van activiteiten waarover u informatie hebt gevraagd. Op het moment dat derden worden geselecteerd, en periodiek daarna, wordt hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het aan dezelfde normen voldoet als ons eigen beleid. Maar deze derden bieden ook apps en diensten aan waarbij we geen controle hebben over de programmering, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de algemene voorwaarden. Als u die apps en diensten op deze website gebruikt, zijn daarom de gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van de derde partij van toepassing. We worden niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u gebruikmaakt van de diensten van de derde partij. Als u vragen hebt over het beleid van derden, verwijzen wij u naar de website van de betreffende partij.

Op uw gebruik van Google Maps op deze website is het huidige Privacybeleid van Google van toepassing. Google is een externe dienstverlener waarbij we geen controle hebben op de apps, programmering en Servicevoorwaarden. Uw gebruik van Google Maps op deze website valt daarom onder de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth. We worden niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u Google Maps gebruikt. Maak geen gebruik van Google Maps als u de voorwaarden niet accepteert.

MELDING VAN BELEIDSWIJZIGINGEN

 We zijn voortdurend bezig deze website en alle verwante apps te verbeteren, nieuwe functies en opties toe te voegen, en onze bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen en de veranderingen in de wetgeving en de aard van technologie zal de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt ons beleid aan te passen zullen we de betreffende veranderingen op deze pagina vermelden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.

ACTIEVE SCRIPTS OF JAVASCRIPT

 Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van onze website en verwante apps te verbeteren. Scripttechnologie maakt het mogelijk u sneller van informatie te voorzien. Scripts worden nooit door de website of verwante apps gebruikt om software op uw computer te installeren of om zonder toestemming informatie over u te verzamelen.

Sommige onderdelen van de website werken alleen correct als actieve scripts of JavaScript in uw browser zijn ingeschakeld. Bij de meeste browsers kunt u deze functies voor specifieke websites in- en uitschakelen. Zie de helpdocumentatie van uw browser voor instructies.