Doorgaan naar inhoud

Wereldwijde informatiebrochures

 

Jehovah’s Getuigen – Wie zijn ze?

Een overzicht van Jehovah’s Getuigen: wat ze doen en hoe ze zijn georganiseerd.

Jehovah’s Getuigen en hun publicaties

De publicaties van Jehovah’s Getuigen, gedrukt en online beschikbaar, helpen mensen om een band met God te krijgen en om beter te begrijpen wat de Bijbel leert. De publicaties hebben een positieve invloed op de lezers en kunnen de kwaliteit van hun leven verbeteren.

Jehovah’s Getuigen in de samenleving

Jehovah’s Getuigen streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door de Bijbel te onderwijzen en humanitaire hulp te bieden.

Jehovah’s Getuigen en hun evangelisatie

Een belangrijk onderdeel van de aanbidding van Jehovah’s Getuigen is het delen van het goede nieuws in de Bijbel met hun medemens. Op welke manieren doen ze dat en welke positieve invloed heeft hun evangelisatie op de samenleving?

Jehovah’s Getuigen en het gezinsleven

Jehovah’s Getuigen proberen Bijbelse principes in hun gezinsleven toe te passen, wat iedereen in het gezin ten goede komt. Dit resulteert in een veilige en liefdevolle gezinssfeer. Ouders zien het als een grote verantwoordelijkheid om hun kinderen Bijbelse normen bij te brengen.

Jehovah’s Getuigen – Veelgestelde vragen

Tien veelgestelde vragen over Jehovah’s Getuigen.

Jehovah’s Getuigen en medische zorg

Jehovah’s Getuigen zien het leven als een kostbaar geschenk van God. Ze beschouwen zowel het leven als bloed als heilig. Ze zoeken de beste medische hulp voor hun gezin en werken graag samen met medische professionals om veilige en doeltreffende alternatieven voor bloedtransfusie te vinden.

Jehovah’s Getuigen en vervangende burgerdienst

In internationale wetgeving wordt al jarenlang het grondrecht erkend om militaire dienst te weigeren op grond van gewetensbezwaren. Jehovah’s Getuigen zijn dankbaar als overheden internationale normen volgen en in echte vervangende burgerdienst voorzien die niet als strafmaatregel wordt aangewend en die een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Jehovah’s Getuigen en politieke neutraliteit

In overeenstemming met wat de Bijbel leert, zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal. Heel wat overheden beseffen dat de neutraliteit van de Getuigen bijdraagt aan vrede en erkennen dat zij wetgetrouwe burgers zijn die respect hebben voor en samenwerken met de autoriteiten.

Jehovah’s Getuigen en bijeenkomen voor aanbidding

Voor Jehovah’s Getuigen is samenkomen met geloofsgenoten een belangrijk onderdeel van hun geloof. Tijdens hun bijeenkomsten, die gewoonlijk plaatsvinden in een gebouw dat Koninkrijkszaal wordt genoemd, staat Bijbels onderwijs centraal. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen.

Jehovah’s Getuigen en hulpverlening bij rampen

Als er een ramp plaatsvindt, bieden Jehovah’s Getuigen snel praktische, emotionele en geestelijke hulp. Hun goed georganiseerde hulpacties worden erkend door overheden en hulporganisaties.

Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia

Een samenvatting van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten gunste van de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen in Moskou.

Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen

Jehovah’s Getuigen hechten het grootste belang aan het welzijn van kinderen. In dit document wordt uitgelegd hoe Jehovah’s Getuigen reageren in het geval van een beschuldiging van kindermisbruik.