Doorgaan naar inhoud

VERENIGDE STATEN

Overzicht Verenigde Staten

Overzicht Verenigde Staten

De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen begon in de Verenigde Staten in de jaren zeventig van de negentiende eeuw toen Charles Taze Russell en zijn naaste medewerkers een Bijbelstudiegroep vormden. Tijdens de volgende paar jaar begonnen ze lectuur te publiceren, vormden ze een corporatie die later bekend kwam te staan als de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, en richtten ze hun eerste hoofdkantoor op in Allegheny (Pennsylvania).

Jehovah’s Getuigen in de Verenigde Staten hebben godsdienstvrijheid. Maar aan het begin van de 20ste eeuw kregen ze zware tegenstand van verkeerd geïnformeerde regeringsfunctionarissen en invloedrijke geestelijken. In het bijzonder tijdens de jaren 30 en 40 waren de Getuigen verwikkeld in de ene juridische strijd na de andere. De politie arresteerde Getuigen omdat ze evangeliseerden. Ook werden overal in het land kinderen van Getuigen van school gestuurd omdat ze weigerden de vlag te groeten, en werden duizenden jonge mannen door federale gerechtshoven tot gevangenisstraf veroordeeld wegens dienstweigering. In deze zaken deed het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten uiteindelijk uitspraak ten gunste van Jehovah’s Getuigen.

Tot op heden hebben de Getuigen 50 zaken die voor het Hooggerechtshof zijn geweest, gewonnen. Ook hebben ze door heel het land veel zaken gewonnen in staatsrechtbanken en federale rechtbanken in kwesties zoals patiëntenrechten, voogdij, zonering, discriminatie op de arbeidsmarkt en immigratie. Deze overwinningen hebben niet alleen invloed gehad op de grondwet en het waarborgen van vrijheid van meningsuiting, pers, vergadering en godsdienst in de Verenigde Staten, maar hebben ook een goede invloed gehad op hooggerechtshoven over de hele wereld.