Heeft het Koninkrijk van God dat in de Bijbel genoemd wordt nog betekenis voor ons? Deze video gaat over een wereldwijde broederschap die onderwijs krijgt over Gods Koninkrijk en laat zien wat de uitwerking ervan is.