Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Als uw kind misbruikt wordt

Als uw kind misbruikt wordt

OM EEN einde aan seksueel misbruik te kunnen maken, moet u het herkennen. In de talrijke boeken over het onderwerp hebben deskundigen tientallen aanwijzingen voor misbruik opgesomd waarop ouders bedacht kunnen zijn. Daartoe behoren: pijnklachten bij het plassen of de stoelgang, genitale infecties, kneuzingen of verwondingen in de schaamstreek, plotseling gaan bedplassen, verlies van eetlust of andere eetproblemen, vroegrijp seksueel gedrag, een plotselinge angst voor plaatsen als de school of delen van het huis, periodes van paniek, extreme angst voor uitkleden, angst alleen te zijn met een bekende, en zelfverminking.

Pas er echter voor op overhaaste conclusies te trekken. De meeste van deze symptomen op zich betekenen niet noodzakelijkerwijs dat een kind werkelijk seksueel misbruikt is. Elk ervan kan op een ander probleem duiden. Ziet u echter verontrustende symptomen, breng het onderwerp dan voorzichtig ter sprake, misschien door iets te zeggen in de zin van: „Als iemand je ooit aanraakt op een manier die je niet prettig vindt, dan wil ik dat je weet dat je me dat altijd kunt vertellen, en ik zal alles doen wat ik kan om je te beschermen. Heb je zoiets wel eens meegemaakt?” — Spreuken 20:5.

Als uw kind onthult dat het seksueel misbruikt is, zult u ongetwijfeld geschokt zijn. Maar bedenk: Uw reactie zal een belangrijke rol spelen bij het herstel van het kind. Uw kind is onder een ondraaglijke last gebukt gegaan en heeft u, met al uw kracht als volwassene, nodig om die van haar of zijn schouders te tillen. Prijs het kind omdat het zo dapper is u te vertellen wat er is gebeurd. Verzeker het kind herhaaldelijk dat u uw best zult doen om het te beschermen; dat de aanranding de schuld van de aanrander was, niet van het kind; dat het kind niet „slecht” is; dat u van hem of haar houdt.

Sommige juristen geven de raad de aanranding zo snel mogelijk bij de autoriteiten aan te geven. In sommige landen kan het rechtssysteem dat eisen. Maar in andere landen zal het rechtssysteem misschien weinig hoop bieden op een geslaagd proces.

Wat echter als de aanrander iemands eigen beminde partner is? Helaas laten veel vrouwen na beslissende stappen te nemen. Natuurlijk is het nooit gemakkelijk de afschuwelijke realiteit onder ogen te zien een partner te hebben die kinderen misbruikt. Emotionele banden kunnen overweldigend sterk zijn en zelfs de financiële afhankelijkheid kan meewegen. De zwaargetroffen vrouw zal ook wel beseffen dat haar stappen haar man zijn gezin, zijn baan en zijn reputatie kunnen kosten. * Dat neemt echter niet weg dat hij misschien slechts oogst wat hij gezaaid heeft (Galaten 6:7). Het verlies voor onschuldige kinderen daarentegen kan veel groter zijn indien zij niet geloofd en beschermd worden. Hun hele toekomst staat op het spel. Zij beschikken niet over de mogelijkheden die volwassenen hebben. Het trauma kan hun levenslange littekens en misvormingen bezorgen. Zij zijn het die een liefdevolle behandeling nodig hebben en verdienen. — Vergelijk Genesis 33:13, 14.

Ouders moeten daarom elke redelijke poging in het werk stellen om hun kinderen te beschermen! Veel ouders met verantwoordelijkheidsbesef geven er de voorkeur aan professionele hulp voor een misbruikt kind te zoeken. Vergewis u er net als bij een arts van, dat zo’n deskundige uw godsdienstige opvattingen zal respecteren. * Help uw kind zijn of haar geschokte zelfrespect weer op te bouwen door een constante stroom ouderlijke liefde.

^ ¶6 De aanrander verkeert in feite reeds in moeilijkheden en heeft hard hulp nodig. Zelfs indien de dader beweert er spijt van te hebben, zou de zwaargetroffen huwelijkspartner kunnen overdenken: Waarom heeft hij het niet bekend voordat hij door zijn slachtoffer aan de kaak werd gesteld?

^ ¶7 Wanneer Jehovah’s Getuigen bijvoorbeeld te maken krijgen met kwesties waarbij sprake is van een bloedtransfusie, vergewissen zij zich ervan dat de arts hun godsdienstige overtuiging respecteert.