Gods Koninkrijk regeert!

Miljoenen mensen hebben een gelukkig leven onder Gods volmaakte regering. Wil jij er een onderdaan van zijn?

Een brief van het Besturende Lichaam

Waaruit bleek dat de spectaculaire aankondiging van C.T. Russell op 2 oktober 1914 klopte?

HOOFDSTUK 1

„Uw koninkrijk kome”

Het onderwerp waar Jezus het meest over sprak was Gods Koninkrijk. Hoe en wanneer zal het komen?

HOOFDSTUK 2

Het Koninkrijk wordt in de hemel geboren

Door wie zijn Christus’ volgelingen op aarde geholpen om zich op het Koninkrijk voor te bereiden? Waaruit blijkt dat het Koninkrijk een echte regering is?

HOOFDSTUK 3

Jehovah onthult zijn voornemen

Was het Koninkrijk deel van Gods oorspronkelijke voornemen? Hoe wierp Jezus licht op het Koninkrijk?

HOOFDSTUK 4

Jehovah verhoogt zijn naam

Wat heeft het Koninkrijk voor Gods naam gedaan? Hoe kun je meewerken aan de heiliging van Jehovah’s naam?

HOOFDSTUK 5

De Koning werpt licht op het Koninkrijk

Leer meer over het Koninkrijk, de regeerders en onderdanen, en de noodzaak van loyaliteit.

HOOFDSTUK 6

Mensen die prediken: Ze bieden zich gewillig aan

Waarom was Jezus ervan overtuigd dat hij in de laatste dagen een leger van bereidwillige predikers zou hebben? Hoe kun je laten zien dat je eerst het Koninkrijk zoekt?

HOOFDSTUK 7

Methoden om te prediken: Mensen bereiken met alle mogelijke middelen

Leer meer over de innovatieve technieken die Gods volk heeft gebruikt om zo veel mogelijk mensen met het goede nieuws te bereiken voordat het einde komt.

HOOFDSTUK 8

Hulpmiddelen voor de prediking: Lectuur produceren voor het wereldwijde veld

Hoe blijkt uit ons vertaalwerk dat Jezus ons steunt? Welke feiten over onze publicaties zijn voor jou een bewijs dat het Koninkrijk reëel is?

HOOFDSTUK 9

Resultaten van de prediking: De velden zijn wit om geoogst te worden

Jezus leerde zijn discipelen twee belangrijke lessen over de grote geestelijke oogst. Wat kunnen wij daarvan leren?

HOOFDSTUK 10

De Koning loutert zijn volk geestelijk

Wat is de overeenkomst tussen Kerstmis en het kruis?

HOOFDSTUK 11

Morele verbeteringen: Gods heiligheid weerspiegelen

De wachtlokalen en doorgangen van Ezechiëls tempelvisioen hebben sinds 1914 speciale betekenis voor Gods volk.

HOOFDSTUK 12

Georganiseerd om „de God van vrede” te dienen

De Bijbel stelt wanorde niet tegenover orde, maar tegenover vrede. Waarom? En wat betekent het antwoord voor christenen in deze tijd?

HOOFDSTUK 13

Koninkrijkspredikers stappen naar de rechter

Sommige rechters in deze tijd hebben dezelfde mening als Gamaliël, een leraar van de Wet in de oudheid.

HOOFDSTUK 14

Alleen trouw aan Gods regering

Er kwam een „rivier” van vervolging over Jehovah’s Getuigen vanwege hun politieke neutraliteit, maar vanuit onverwachte hoek werd die verzwolgen.

HOOFDSTUK 15

Vechten voor vrijheid van aanbidding

Gods volk heeft gevochten voor het recht om de wet te gehoorzamen — de wet van Gods Koninkrijk.

HOOFDSTUK 16

Bijeenkomen voor aanbidding

Hoe kunnen we maximaal profiteren van onze bijeenkomsten voor aanbidding?

HOOFDSTUK 17

Koninkrijksbedienaren opleiden

Hoe hebben theocratische scholen Koninkrijksbedienaren voorbereid op hun toewijzingen?

HOOFDSTUK 18

Hoe het Koninkrijkswerk wordt gefinancierd

Waar komt het geld vandaan? Hoe wordt het gebruikt?

HOOFDSTUK 19

Bouwen tot eer van Jehovah

Plaatsen van aanbidding zijn tot eer van God, maar er is iets anders wat hij nog waardevoller vindt.

HOOFDSTUK 20

Hulpacties als deel van onze bediening

Hoe weten we dat hulpverlening bij rampen een deel is van onze heilige dienst voor Jehovah?

HOOFDSTUK 21

Gods Koninkrijk verwijdert alle vijanden

Je kunt je nu al voorbereiden op de oorlog van Armageddon.

HOOFDSTUK 22

Het Koninkrijk realiseert Gods wil op aarde

Waarom kun je er zeker van zijn dat Jehovah’s beloften zullen uitkomen?