Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Oonzapo dhaJehova ohadhi kwathele ngaa ngele pwa holoka oshiponga?

Lesha nkene hatu kwathele Oonzapo nosho wo yalwe mboka ya gumwa kiiponga.

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Oonzapo dhaJehova ohadhi kwathele ngaa ngele pwa holoka oshiponga?

Lesha nkene hatu kwathele Oonzapo nosho wo yalwe mboka ya gumwa kiiponga.

OOLYE TAYA LONGO EHALO LYAJEHOVA KUNENA?

Oonzapo dhaJehova ohadhi kwathele ngiini ooitaali ooyakwawo mboka ye li muudhigu?

Uuna pwa holoka oshiponga, Oonzapo dhaJehova ohadhi unganeke nziyanziya dhi kwathele nokuhekeleka pambepo mboka ya gumwa koshiponga. Momikalo dhini mbela?

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Mbela Ombiimbeli yo-New World Translation oyi li ngaa paushili?

Omolwashike o-New World Translation ya yooloka ko komatoloko galwe?

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Oonzapo dhaJehova odha tala ko ngiini uunongononi?

Mbela shoka dhi itaala otashi tsu ngaa kumwe nuunongononi?

KOMBINGA YETU

Okugongala kwegongalo kwOonzapo dhaJehova

Tseya mpoka hatu gongala nosho wo nkene hatu longele Kalunga.

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Iilonga yOonzapo dhaJehova ohayi ambidhidhwa ngiini pashimaliwa?

Tala nkene iilonga yOonzapo dhaJehova tayi humu komeho muuyuni auhe, nonando ihadhi umbu ongalo, dho ihadhi gandja oshitimulongo.

Uuyelele paufupi—Uuyuni awuhe

  • Iilongo moka Oonzapo dhaJehova hadhi uvitha — 240

  • Omwaalu gwOonzapo dhaJehova — 8 340 982

  • Omwaalu gwaamboka haya longwa Ombiimbeli oshali — 10 115 264

  • Mboka ya li pEdhimbuluko lyeso lyaKristus lyokomumvo — 20 085 142

  • Omagongalo — 119 485