Okafo Onkalamwenyo niilonga yetu yokuuvitha oke na elandulathano nosho wo uuyelele welesho lyOmbiimbeli nowokugongala hoka Oonzapo dhaJehova hadhi kala dhi na moshiwike kehe.