Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Iinyandwa yOmbiimbeli

Tapa iinyandwa yomawi mbyoka tayi tu longo sha okupitila momahokololo gOmbiimbeli kombinga yaantu ya simana noyiiningwanima ya simana mbyoka ya popiwa mOmbiimbeli.

 

Ombili, shoka to kongo kashi ko natango melaka lyoye.

Otashi monika melaka ndika pomapandja ga landula ko: