Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Galukila kuJehova

Jehova ota kongo oonzi dhe ndhoka dha kana, note ku ithana wu galukile kuye.

Ontumwafo ya za kOlutuwiliki lwOonzapo dhaJehova

Ontumwafo ndjika oya za kOlutuwiliki notalu indile nesimaneko enene, opo aapiya yaKalunga ayehe mboka ya za moshigunda she ya galukile mo.

OSHITOPOLWA SHO-1

‘Otandi ka konga oonzi ndhoka dha kana’

Mbela Kalunga oha kala ngaa e na etegameno kutya onzi ye ndjoka ya kana otayi ka galuka?

OSHITOPOLWA OSHI-2

Iimpwiyu — “Otwa kala tu na uudhigu owindji”

Mbela owu uvite nayi sho itoo longele Jehova ngaashi wa kala ho ningi shito? Opu na oshinima shimwe shoka tashi vulu oku ku kwathela wu mone uuwanawa moonkondo dhe.

OSHITOPOLWA OSHI-3

Uuna wa yematekwa — Uuna pu na ngoka “a ningathana namukwawo”

Opu na omakotampango gatatu ge li mOmbiimbeli ngoka taga vulu oku ku kwathela wu idhidhimike uuna wa ningwa nayi komwiitaali omukweni.

OSHITOPOLWA OSHI-4

Okwiipa uusama — ‘Theta po oondjo dhandje’

Oshike tashi ke ku kwathela wu kale wu na eiyuvo lya yela?

OSHITOPOLWA OSHI-5

Galukileni ‘komusita nomutekuli gwoomwenyo dheni’

Ngele onda hala okugalukila kuJehova, otandi shi ende ngiini? Mbela egongalo otali ka taamba ndje ko ngaa?

Ehulitho

Mbela oto dhimbulukwa omathimbo omawanawa ngoka mwa li mwa tyapula pamwe naapiya yaJehova?