Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Ukwasuka Mauzyo Amuli Baibo

Ukwasuka Mauzyo Amuli Baibo

I cani icikalenga antu aingi ukuzumila ukuti Kaumba akuno waya?

Uzye vwilini umi asi icizungusyo?

Apiipi ni myaka 3,000 iyapitapo, kalemba umwi uwa masamu walemvile ati: “Naumvilwe umu musango wa kuzungusya.” (Masamu 139:14, NW) Uzye musizunguka ndi mwelenganya pali vino umwana akapangika nu kutandika ukukula umunda muli nyina? Antu aingi yakalumbanya Kaumba ndi yalola ivintu ivya umi vino waumba.—Welengini Masamu 139:13-17; Ayebulai 3:4.

Uwaumvile ivintu vyonsi ni nsi ukuti antu yaikalamo u waumvile nu umi. (Masamu 36:9) Walanzyanyanga na antu nupya waimanyisya kuli sweswe.—Welengini Ezaya 45:18.

Uzye antu yaafumile uku nyama?

Umu vintu ivingi, imili itu yakolana ni mili ya nyama. Lelo caya vivyo pano Kaumba waumvile antu kuti yaikala pano nsi pamwi ni nyama kwene. Leza ataumvile umuntu wakutandikilako ukufuma uku nyama, lelo waomvizye umusili.—Welengini Utandiko 1:24; 2:7.

Antu yapusana uku nyama umu nzila ziili izicindame sana. Inzila yakutandikilako iyakuti, antu yaakwata amaka ya kumanya, kulanga ukutemwa, nu kucindika Kaumba. Inzila yakwe ciili iyakuti, inyama zitaumvilwe ukuti zyaya nu umi amanda pe, lelo antu yene yaumvilwe ukuti yaikala amanda pe. Nomba, antu yonsi yaapyanyile imfwa pano umuntu wakutandikilako wakanyile ukuvwila vino Kaumba wamunenyile.—Welengini Utandiko 1:27; 2:15-17.