LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI Sanza ya Juillet 2014 | Mpo na nini makambo mabe ekómelaka bato malamu?

Esengeli kopesa Nzambe foti? Karma ya mabe? Ezali na ndenge ya kokima bampasi mpe mabe?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Makambo mabe ekómi mingi!

Soki Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azalaka, mpo na nini asalaka te ete makambo mabe ekómela bato malamu te?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo na nini makambo mabe ekómelaka bato malamu?

Biblia emonisi makambo misato oyo esalaka ete bato bányokwama.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Oyo Nzambe akosala mpo na makambo mabe

Likanisi ya kofanda na mokili oyo makambo mabe ekokómela bato malamu te esepelisi yo?

BIBLIA EBONGOLAKA BATO

Nazalaki komema mondoki na ngai esika nyonso

Annunziato Lugarà azalaki na etuluku moko ya bato ya mobulu, kasi ntango akendaki na Ndako ya Bokonzi makambo ebongwanaki na bomoi na ye.

Ndenge nini osengeli kopesa bana disiplini?

Biblia elobeli makambo misato oyo esalaka ete disiplini ebota mbuma malamu.

Oyebaki yango?

Bakapitɛni ya masuwa na ntango ya kala bazalaki kosala nini mpo mai ekɔta te na masuwa na bango? Mayele nini bazalaki kosalela na ntango ya kala mpo mbisi epɔla te?

Okoki komona Nzambe oyo amonanaka te?

Talá ndenge oyo okoki kosalela “miso ya motema na yo”

Biyano na mituna ya Biblia

Libondeli ezali kaka libaku ya kosɛnga lisalisi?