LAMUKÁ! Sanza ya Avril 2014 | Mpo na nini kokoba kozala na bomoi?​—Ntina misato oyo osengeli komiboma te

Makanisi ya komiboma eyelá yo to oyebi moto moko oyo makanisi wana eyelá ye? Koyeba ntina oyo osengeli komiboma te ekoki mpenza kobongola makambo.

Makambo oyo ezali koleka na mokili

Elobeli mpe masolo lokola: engumba oyo esali ete miinda oyo esalisaka bato bátosa mibeko ya nzela esalaka nzela moko, eloko oyo ezali kopesa maladi koleka kozanga kolya malamu, mpe ndɛkɛ moko oyo eumeli mbula koleka 60 eboti mwana mosusu.

LISALISI MPO NA LIBOTA

Oyo osengeli kosala soki basemboli yo

Ndenge nini toli to kosembolama oyo esalaka mpasi ekoki kosalisa yo?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo na nini kokoba kozala na bomoi?

Nini ekoki kotinda moto amona liwa lokola moninga?

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo makambo ebongwanaka

Ata soki makambo na yo ekoki kobongwana te, ezali na likambo oyo okoki kobongola.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo lisalisi ezali

Makambo misato ekoki kosalisa yo okoba kozala na bomoi.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Mpo elikya ezali

Lokola pole oyo ezali komonana na mosika, elikya ekoki kosalisa yo omona mosika koleka molili.

MITUNA-LISOLO

“Nandimi mpenza ete Mozalisi azali”

Frédéric Dumoulin ayinaki makambo ya mangomba mpe akómaki kondima te ete Nzambe azalaka. Ndenge nini boyekoli ya Biblia mpe ndenge oyo bikelamu ya bomoi esalemá endimisaki ye ete Mozalisi azali?

MIKILI MPE BATO

Mobembo moko na Cambodge

Mpo na nini bato oyo bakutaná naino te babenganaka ndeko, tata mwasi to mama leki, noko to nkɔkɔ?

BIBLIA ELOBI NINI?

Koyina bato ya mposo mosusu

Mposo nyonso ya bato ezali ndenge moko? Ezaleli ya koyina bato ya mposo mosusu ekosila mokolo mosusu?

EBIMÁ KAKA YANGO MOKO?

Lipapu ya lipekapeka

Lipapu ya lipekapeka babengi Morpho bleu, emonanaka pɛtɛpɛtɛ, kasi emonanaka malamumalamu na mikroskope. Biloko yango ezali nini?

Makambo mosusu

Nakosala nini soki namiyokaka lokola mwana etike?

Talá makambo misato oyo ekosalisa yo otika komiyoka lokola mwana etike mpe osala boninga oyo ekoumela.

Moninga ya solosolo azali nani?

Ezali mpasi te kozwa baninga na Internet, kasi ndenge nini okoki kozwa moninga ya solosolo?

Yozefe abikisi bato

Bótánga Ebandeli mokapo 41-50 na libota mpe bósalela nkasa oyo mpo na koyekola Biblia.