Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nge Lenda Baka Ndembikilu mpi Kulembika Bankaka

Nge Lenda Baka Ndembikilu mpi Kulembika Bankaka

Sambu beto kele bantu ya kukonda kukuka, beto yonso ke belaka mpi bankaka nkutu ke belaka maladi ya ngolo. Kana beto me kutana ti bampasi ya mutindu yai, nki lenda sadisa beto na kukanga ntima?

Diambu mosi ya mfunu yina lenda sadisa beto kele ndembikilu yina beto ke bakaka na bantu ya dibuta, na banduku mpi na bampangi Bakristu.

Nduku mosi ya mbote mpi bangogo ya zola lenda vanda bonso nkisi yina ke belulaka mpi ke pesaka beto kikesa. (Bing. 16:24; 18:24; 25:11) Kansi, Bakristu ya kieleka ke vingilaka kaka ve nde, bantu ya nkaka kupesa bo ndembikilu. Lukanu na beto ke vandaka ya “kulembika bankaka na bampasi ya mutindu na mutindu ti ndembikilu yina beto ke bakaka na Nzambi.” (2 Bak. 1:4; Luka 6:31) Antonio, nkengi mosi ya distrike na nsi Mexique, monaka bukieleka ya diambu yina.

Ntangu munganga zabisaka yandi nde yandi kele ti kansere ya menga, Antonio lembaka nitu mpi kudiyangisaka mingi. Ata mpidina, yandi salaka bikesa sambu na kubika nde mabanza yina ya mbi kuyala yandi ve. Inki mutindu? Yandi vandaka kusala bikesa sambu na kuyibuka bankunga ya Kimfumu mpi kuyimba yo sambu na kuwa bangogo na yo mpi kuyindulula yo. Kusamba mpi kutanga Biblia na ndinga ya ngolo vandaka ndembikilu ya nene.

Kansi ntangu yai Antonio bakisaka nde, bampangi Bakristu sadisaka yandi mingi. Yandi ke tuba nde: “Ntangu mono ti nkento na mono vandaka kudiyangisa mingi, beto vandaka kulomba mpangi na beto mosi ya dibuta yina kele nkuluntu na dibundu na kukwisa kusamba ti beto. Yo vandaka kulembika beto mpi kukitisa beto ntima.” Yandi ke yika nde: “Beto kele na ntonda mingi na lusadisu ya bampangi na beto ya dibuta mpi ya dibundu, beto vandaka ti makuki ya kununga bampasi yina na ntangu fioti.” Mpangi yai monisaka ntonda ya mingi na kuvanda ti banduku ya zola mpi yina vandaka kutudila yandi dikebi ya mingi!

Diambu ya nkaka yina ke sadisaka beto na ntangu ya mpasi kele mpeve santu. Ntumwa Piere tubaka nde, mpeve santu ya Nzambi kele “dikabu ya ofele.” (Bis. 2:38) Diambu yai monanaka kieleka ntangu bantu mingi pakulamaka mafuta na Pantekoti ya mvu 33 T.B. Ata mpidina, beto yonso lenda baka dikabu ya mpeve santu. Sambu dikabu yango ke manaka ve, beto fwete lomba Nzambi na kupesa beto yo na kiteso ya mingi mpenza.​—Yez. 40:28-31.

MONISA DIKEBI YA MINGI NA BANTU YINA KE MONA MPASI

Ntumwa Polo kangaka ntima na bampasi mingi, nkutu na bantangu ya nkaka, yandi kutanaka ti mbangika ya lufwa. (2 Bak. 1:8-10) Kansi, Polo vandaka ve kuwa lufwa boma. Yandi bakaka ndembikilu na kuzabaka nde, Nzambi lendaka kusadisa yandi. Yandi sonikaka nde: “Lusakumunu kuvanda na Nzambi mpi Tata ya Mfumu na beto Yezu Kristu, Tata ya mawa mingi mpi Nzambi ya ndembikilu yonso, yina ke lembikaka beto na bampasi na beto yonso.” (2 Bak. 1:3, 4) Polo bikaka ve nde, bampasi kulembisa yandi nitu. Kansi, bampasi yina yandi kangilaka ntima sadisaka yandi na kuditula na kisika ya bankaka, mpidina yandi zabaka mutindu ya mbote ya kulembika bankaka ntangu bo vandaka na mfunu ya lusadisu.

Na nima ya kubeluka na maladi na yandi, Antonio vutukilaka kisalu na yandi ya nkengi-ntambudi. Na luyantiku, yandi vandaka kutudila bampangi Bakristu dikebi mbala na mbala kansi tuka ntangu yina, yandi ti nkento na yandi ke salaka bikesa ya mingi sambu na kukwenda kutala bampangi yina ke bela mpi kupesa bo kikesa. Mu mbandu, ntangu yandi kwendaka kutala mpangi mosi yina vandaka kubela maladi mosi ya ngolo, Antonio bakisaka nde mpangi-bakala yina vandaka kuzola diaka ve kukwenda na balukutakanu. Antonio ke tuba nde: “Yo kele ve nde yandi vandaka kuzola diaka ve Yehowa to bampangi, kansi maladi na yandi bebisaka mabanza na yandi mpi yandi kumaka kudimona nde yandi vandaka diaka ve mfunu.”

Sambu na kusiamisa mpangi yina, Antonio lombaka yandi na kusala kisambu na dibaku mosi yina bo zolaka kuvukana ti bampangi ya nkaka. Ata mpangi-bakala yina monaka nde yandi ta kuka ve, yandi ndimaka kusala kisambu. Antonio ke tuba nde: “Yandi salaka kisambu mosi ya mbote mpenza, mpi na nima yandi vandaka diaka ve mutindu yandi vandaka ntete. Yandi kudimonaka diaka na mfunu mpenza.”

Ya kieleka, na kiteso mosi buna beto yonso ke kutanaka ti bampasi ya nene to ya fioti. Kansi mutindu ntumwa Polo monisaka yo, bampasi yina lenda sadisa beto na kuzaba mutindu ya kulembika bankaka ntangu bo kele na mfunu ya lusadisu. Yo yina, beto tula dikebi na bampasi ya bampangi na beto Bakristu mpi beto vanda nto ya ndembikilu sambu na bankaka na kulandaka mbandu ya Yehowa, Nzambi na beto.