Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nge Mosi Fwete Pona Mutindu Luzingu na Nge Ta Vanda!

Nge Mosi Fwete Pona Mutindu Luzingu na Nge Ta Vanda!

KETI NGE LENDA PONA KIBENI MUTINDU LUZINGU NA NGE TA VANDA NA BILUMBU KE KWISA? Bantu ya nkaka ke yindulaka nde mambu yina Nzambi me kanaka na ntwala ke vandaka ti bupusi na luzingu na bo, kansi ve balukanu yina bo ke bakaka. Ntangu bo ke lungisaka ve balukanu ya nkaka, bo ke tubaka nde yo zolaka kusalama kaka mutindu yina. Bo ke tubaka nde, ‘Nzambi kanaka na ntwala nde mu ta lungisa ve ata fioti balukanu yina.’

Bantu ya nkaka ke lembaka nitu ntangu bo ke monaka ve ata mutindu mosi ya kuyidika mambu ya nsi-ntoto yai ya nku mpi ya mbi. Bo ke sosaka kutomisa luzingu na bo, kansi mbala mingi mambu bonso bitumba, mambu ya nku, bisumbula ya lugangu, mpi maladi ke bebisaka balukanu na bo. Bo ke kudiyulaka nde, ‘Sambu na nki mambu ke salama mutindu yai?’

Ya kieleka, mambu ya nkaka ya luzingu lenda vanda kibeni ti bupusi na balukanu na nge. (Longi 9:11) Kansi, na yina me tala luzingu na nge ya mvula na mvula na bilumbu ke kwisa, nge mosi fwete baka lukanu. Ya kieleka, Biblia ke tuba nde balukanu na nge kele ti bupusi na luzingu na nge na bilumbu ke kwisa. Tadila mambu yina yo ke tuba.

Moize, ntwadisi ya dikanda ya Izraele ya ntama, songaka bantu ya Izraele mambu yai ntangu bo vandaka pene-pene ya kukota na Ntoto ya Lusilu: “Mono me tula luzingu mpi lufwa na ntwala na nge, lusakumunu mpi kusinga; nge fwete sola luzingu sambu nge zinga, nge ti bana na nge, mpi kuzola Yehowa Nzambi na nge, kuwidikila ndinga na yandi, mpi kukangama na yandi.”Kulonga 30:15, 19, 20.

“Mono me tula luzingu mpi lufwa na ntwala na nge, lusakumunu mpi kusinga; nge fwete sola luzingu.”—Kulonga 30:19

Ee! Nzambi katulaka bana ya Izraele na kimpika na Ezipte mpi tulaka na ntwala na bo kivuvu ya kuzinga luzingu mosi ya kimpwanza mpi ya kiese na Ntoto ya Lusilu. Kansi mambu yai yonso lendaka ve kusalama kukonda kusala ata kima mosi. Sambu bo baka balusakumunu yai, yo lombaka nde bo “sola luzingu.” Inki mutindu? Yo lombaka nde bo ‘zola Nzambi, bo widikila ndinga na yandi, mpi bo kangama na yandi.’

Bubu yai, nge fwete baka lukanu ya mutindu mosi mpi lukanu yina nge ke baka ta vanda ti bupusi na luzingu na nge na bilumbu ke kwisa. Kana nge pona kuzola Nzambi, kuwidikila ndinga na yandi mpi kukangama na yandi, yo ta monisa nde nge ke pona luzingu, disongidila luzingu ya mvula na mvula na paladisu awa na ntoto. Kansi yo ke lombaka kusala nki na mambu yai yonso?

PONA NA KUZOLA NZAMBI

Zola kele kikalulu ya kuluta mfunu ya Nzambi. Na nsadisa ya mpeve santu, ntumwa Yoane sonikaka nde, “Nzambi kele zola.” (1 Yoane 4:8) Yo yina, ntangu bo yulaka Yezu nsiku ya kuluta nene na bansiku yonso, yandi tubaka nde: “Nge fwete zola Yehowa Nzambi na nge na ntima na nge ya mvimba, na moyo na nge ya mvimba, mpi na mabanza na nge yonso.” (Matayo 22:37) Sambu beto sala kinduku ya kieleka ti Yehowa Nzambi beto fwete lemfukila yandi ve kukonda kuzaba kikuma, kansi beto fwete zola yandi. Ebuna sambu na nki beto fwete zola yandi?

Zola ya Yehowa sambu na bantu kele bonso zola yina bibuti ke vandaka na yo sambu na bana na bo. Ata bo kele bantu ya kukonda kukuka, bibuti ya zola ke pesaka bana na bo kikesa, ke sadisaka bo, mpi ke pesaka bo ndola sambu bo ke zolaka nde bo vanda na kiese mpi bo nunga na luzingu. Bibuti ke zolaka mpi nde bana kusala nki? Bo ke zolaka nde bana kuzola bo mpi bo zitisa mambu yina bo ke longaka bo sambu bo bakila yo mambote. Keti yo me fwana kibeni ve nde Tata na beto ya zulu kulomba nde beto monisa zola mpi ntonda sambu na mambu yonso ya yandi me sadilaka beto?

 WIDIKILA NDINGA NA YANDI

Na bandinga ya kisina yina bo sadilaka sambu na kusonika Biblia, mbala mingi ngogo “kuwidikila” ke tendulaka mpi “kulemfuka.” Keti yai kele ve mambu yina beto ke zolaka kutuba ntangu beto ke songaka mwana nde, “Widikila bibuti na nge”? Yo yina, kuwidikila ndinga ya Nzambi ke tendula mpi kulonguka mpi kulemfuka na mambu yonso ya yandi ke tubaka. Sambu beto lenda wa kibeni ve mutindu Nzambi ke tubaka, beto ke widikilaka yandi ntangu beto ke tangaka mpi ke sadilaka mambu yina kele na ndinga na yandi, Biblia.—1 Yoane 5:3.

Sambu na kumonisa mfunu ya kuwidikila ndinga ya Nzambi, Yezu tubaka na dibaku mosi nde: “Muntu fwete zinga na mampa mpamba ve, kansi na mambu yonso ya ke basikaka na munoko ya Yehowa.” (Matayo 4:4) Ya kieleka, mutindu madia ya kinsuni ke vandaka mfunu sambu na beto, kulonguka na kuzaba Nzambi kele nkutu mfunu mingi kuluta. Sambu na nki? Salomo, ntotila mosi ya mayele, tubaka nde: “Mayele ke taninaka kaka mutindu mbongo ke taninaka, kansi nzayilu me luta na diambu yai: Mayele ke taninaka luzingu ya muntu yina kele na yo.” (Longi 7:12) Nzayilu mpi mayele yina ke katukaka na Nzambi ke taninaka beto bubu yai mpi ke sadisaka beto na kubaka balukanu ya mbote yina ta natila beto luzingu ya mvula na mvula na bilumbu ke kwisa.

KANGAMA NA YANDI

Yindula kingana ya Yezu ya beto tubilaka na disolo yina me luta, yandi tubaka nde: “Kielo ya fioti mpi nzila yina kele nkaka ke nataka na luzingu, mpi bantu fioti ke monaka yo.” (Matayo 7:13, 14) Kutambula na nzila ya mutindu yai, ta natila beto kibeni mambote kana beto ke bikala pene-pene ya ntwadisi mosi ya mayele mpi ke landa na kukangama na yandi sambu beto kuma na kisika yina beto ke zola kukwenda, disongidila luzingu ya mvula na mvula. Yo yina, beto kele ti kikuma ya mbote ya kubikala pene-pene ya Nzambi. (Nkunga 16:8) Kansi, nki mutindu beto lenda sala yo?

Konso kilumbu, beto ke vandaka ti mambu mingi ya kusala mpi mambu yina beto ke zolaka kusala ke vandaka diaka mingi kuluta. Mambu yai lenda sala nde beto vanda ti ntangu fioti to beto vanda ve ti ntangu ya kuyindula mambu yina Nzambi ke zolaka nde beto sala. Yo yina Biblia ke yibusa beto nde: “Beno keba mbote-mbote nde mutindu beno ke tambula kuvanda ve bonso bazoba kansi bonso bantu ya mayele, beno sadila ntangu na beno mbote kibeni, sambu bilumbu kele mbi.” (Baefezo 5:15, 16) Beto ke bikalaka pene-pene ya Nzambi kana beto ke tula kibeni na kisika ya ntete kinduku na beto ti yandi.—Matayo 6:33.

NGE MOSI FWETE BAKA LUKANU

Ata nge lenda soba ve luzingu na nge ya bilumbu me luta, nge lenda sala mambu yina ta sala nde nge mpi bantu yina nge ke zolaka kuvanda ti luzingu ya mbote na bilumbu ke kwisa. Biblia ke monisaka nde Tata na beto ya zulu, Yehowa Nzambi, ke zolaka beto mingi kibeni, yo yina yandi ke songaka beto mambu yina yandi ke zolaka nde beto sala. Tala mambu yina profete Mika tubaka:

“O muntu, yandi me songa nge mambu yina kele mbote. Ebuna nki Yehowa ke lomba nge? Kaka kusala mambu na lunungu, kuzola kwikama, mpi kutambula kukonda lulendo ti Nzambi na nge.”Mika 6:8.

Keti nge ta ndima emvitasio ya Yehowa ya kutambula ti yandi mpi kubaka balusakumunu ya mvula na mvula yina yandi ke bumbila bantu yina ke ndima yo? Nge mosi fwete baka lukanu!