Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nge Lenda Zinga Mvula na Mvula na Ntoto

Nge Lenda Zinga Mvula na Mvula na Ntoto

KIVUVU MOSI YA KIESE KIBENI! Ngangi na beto me silaka beto luzingu ya mvula na mvula, awa na ntoto. Kansi, bantu mingi ke ndimaka yo ve. Bo ke tubaka nde: ‘Kilumbu kele konso muntu ta fwa. Bo me salaka beto sambu na kuzinga mpi kufwa.’ Bantu ya nkaka ke yindulaka nde bantu lenda zinga mvula na mvula, kansi ve awa na ntoto. Bo ke tubaka nde muntu lenda baka luzingu ya mvula na mvula kaka kana yandi me fwa mpi me kwenda na zulu. Inki nge ke yindula?

Na ntwala nde nge pesa mvutu na ngiufula yai, sambu na nki ve kutadila mvutu ya Biblia na bangiufula yai tatu: Mutindu bo me salaka muntu ke monisa nde yandi fwete zinga bantangu ikwa? Lukanu ya Nzambi ya kisina vandaka nki sambu na ntoto mpi sambu na bantu? Sambu na nki bantu ke fwaka?

BANTU ME SWASWANA TI BIGANGWA YONSO YA NKAKA

Bantu me swaswana kibeni ti bigangwa yonso yina Nzambi me salaka na ntoto. Inki mutindu? Biblia ke monisa nde Nzambi salaka kaka bantu na “kifwani” na yandi mpi sambu bo “vanda bonso” yandi. (Kuyantika 1:26, 27) Yo ke tendula nki? Yo ke tendula nde Nzambi salaka bantu ti bikalulu bonso ya yandi, mu mbandu zola mpi lunungu.

Diaka, Nzambi pesaka bantu mayele ya kuzaba mambu ya mbote ti ya mbi mpi mpusa ya kuzaba Nzambi mpi ya kuvanda ti kinduku ya mbote ti yandi. Yo yina, beto ke sepelaka ti bunene ya zulu ti ntoto mpi ti bima ya kuyituka ya lugangu, mu mbandu bima yina bantu ke salaka, miziki, mpi bankunga. Na bima yai yonso, kima ya kuluta mfunu yina Nzambi me pesaka bantu kele mayele ya kusambila yandi. Bikalulu yai ke monisaka luswaswanu ya ngolo na kati ya bantu mpi bigangwa yonso ya nkaka awa na ntoto.

Tadila ngiufula yai: Keti Nzambi zolaka kupesa bantu bikalulu yai ya kuyituka mpi mayele ya mingi kibeni ya kuyedisa mpi kutomisa yo kana yandi vandaka kuzola nde bo zinga ntangu fioti? Kieleka kele nde Nzambi pesaka bantu bikalulu mpi mayele yai ya kuyituka sambu bo sepela ti luzingu mvula na mvula awa na ntoto.

LUKANU YA NZAMBI YA KISINA

Kansi, bantu ya nkaka ke tubaka nde Nzambi zolaka ve ata fioti nde bantu kuzinga mvula na mvula na ntoto. Bo ke tubaka nde Nzambi salaka ntoto sambu yo vanda kisika yina bantu fwete zinga ntangu fioti, kisika yina bo ke mekaka bantu sambu na kuzaba bayina me fwana na kukwenda na zulu mpi na kuzinga mvula na mvula ti Nzambi. Kansi, kana yo vandaka mutindu yina, keti yo zolaka kumonisa ve nde Nzambi muntu kele na kisina ya mambu yonso ya mbi yina ke salama mingi na ntoto? Mambu yai lendaka ve ata fioti kuwakana kibeni ti kimuntu ya kieleka ya Nzambi. Biblia ke tuba mambu yai sambu na Nzambi: “Sambu banzila na yandi yonso kele lunungu. Nzambi ya kwikama yina ke kondaka ve lunungu ata fioti; yandi kele muntu ya lunungu mpi ya mbote.”—Kulonga 32:4.

Biblia ke monisa pwelele lukanu ya Nzambi ya kisina sambu na ntoto, yo ke tuba nde: “Zulu kele ya Yehowa, kansi yandi me pesaka ntoto na bana ya bantu.” (Nkunga 115:16) Ya kieleka, Nzambi salaka ntoto sambu yo vanda kisika mosi ya kitoko yina bantu fwete zinga mvula na mvula, mpi yandi salaka bima yonso yina beto ke vandaka na yo mfunu sambu na kusepela ti luzingu ya mbote mpi ya kukonda nsuka.—Kuyantika 2:8, 9.

“Zulu kele ya Yehowa, kansi yandi me pesaka ntoto na bana ya bantu.”​—Nkunga 115:16

Biblia ke monisa mpi pwelele lukanu ya Nzambi sambu na bantu. Yandi songaka bakala ti nkento ya ntete nde, “Beno fulusa ntoto mpi beno yala yo, mpi beno yala . . . konso kigangwa ya ke zingaka yina ke tambulaka na ntoto.” (Kuyantika 1:28) Bo vandaka ti dibaku ya mbote kibeni ya kukeba mpi ya kukumisa ntoto ya mvimba Paladisu! Ya kieleka, Adami ti Eva mpi bana yina bo zolaka kubuta vandaka ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na ntoto, kansi ve na zulu.

SAMBU NA NKI BETO KE FWAKA?

Ebuna, sambu na nki beto ke fwaka? Biblia ke monisa nde kigangwa mosi ya Nzambi ya kimpeve, disongidila Satana Diabulu, sosaka kubebisa luzolo ya Nzambi na Edeni. Inki mutindu?

Satana kusaka bibuti na beto ya ntete, Adami ti Eva, na kukolama na Nzambi. Ntangu Satana tubaka nde Nzambi bumbilaka Adami ti Eva mambu ya mbote, disongidila nswa ya kupona bo mosi mambu ya mbote mpi ya mbi, bo ponaka kuvukana ti Satana mpi bo kolamaka na Nzambi. Inki salamaka? Na nima ya bantangu, bo fwaka, kaka mutindu Nzambi tubaka. Bo vidisaka kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na Paladisu awa na ntoto.—Kuyantika 2:17; 3:1-6; 5:5.

Kukolama ya Adami ti Eva ke vandaka ti bupusi na luzingu ya bantu yonso tii bubu yai. Ndinga ya Nzambi ke tuba nde: “Disumu kotaka na nsi-ntoto na nzila ya muntu mosi [Adami] mpi lufwa na nzila ya disumu, mutindu mosi mpi lufwa me mwanganaka na bantu yonso.” (Baroma 5:12) Beto ke fwaka sambu beto me bakaka disumu mpi lufwa na bibuti na beto ya ntete, kansi ve sambu Nzambi kanaka mutindu yina.

NGE LENDA ZINGA MVULA NA MVULA NA NTOTO

Kukolama ya Edeni bebisaka ve lukanu ya Nzambi ya kisina sambu na bantu mpi sambu na ntoto. Zola ya kukuka ya Nzambi mpi lunungu na yandi pusaka yandi na kusosa mutindu ya kukatula beto na kimpika ya disumu mpi ya lufwa. Ntumwa Polo tubaka nde: “Lufutu yina disumu ke pesaka kele lufwa, kansi dikabu yina Nzambi ke pesaka kele luzingu ya mvula na mvula na nzila ya Mfumu na beto Kristu Yezu.” (Baroma 6:23) Na zola yonso, Nzambi “pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka [Yezu Kristu], sambu konso muntu yina ke monisa lukwikilu na Mwana kufwa ve kansi kubaka luzingu ya mvula na mvula.” (Yoane 3:16) Sambu Yezu ndimaka kudipesa na luzolo yonso bonso kimenga ya nkudulu, yandi sumbaka diaka bima yonso yina Adami vidisaka. *

Kubika fioti, lusilu ya Nzambi ya kukumisa ntoto paladisu ta lungana. Nge lenda baka luzingu yai ya kitoko na bilumbu ke kwisa kana nge ke landa lukebisu yai ya Yezu: “Beno kota na kielo ya fioti, sambu kielo ya nene mpi nzila ya nene ke nataka na lufwa, mpi bantu mingi ke kotaka kuna; kansi, kielo ya fioti mpi nzila yina kele nkaka ke nataka na luzingu, mpi bantu fioti ke monaka yo.” (Matayo 7:13, 14) Ee, balukanu ya nge ke baka kele ti bupusi na luzingu na nge na bilumbu ke kwisa. Inki nge ta sala?

^ par. 17 Sambu na kuzaba mambu mingi na yina me tala mambu yina nkudulu lenda sala sambu na nge, tala kapu 5 ya mukanda Inki Biblia Ke Longa Beto? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka mpi yo kele na www.jw.org.