Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Filippi 4:8: „amik csak igazak… továbbra is azokkal foglalkozzatok”

Filippi 4:8: „amik csak igazak… továbbra is azokkal foglalkozzatok”

 „Végezetül, testvérek, amik csak igazak, amik csak komoly figyelmet érdemelnek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak szeretetre méltók, amikről csak jót mondanak, amik csak erényesek, és amik csak dicséretre méltók, továbbra is azokkal foglalkozzatok” (Filippi 4:8, Új világ fordítás).

 „Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos” (Filippi 4:8, Katolikus fordítás).

A Filippi 4:8 jelentése

 Istennek számít, hogy min gondolkodunk, különösen azért, mert a tetteinket gondolatok előzik meg (Zsoltárok 19:14; Márk 7:20–23). Ezért ha szeretnénk Istennek örömet szerezni, nem szabad elidőznünk olyasmiken, amiket ő elítél, és inkább olyasmiken kell gondolkodnunk, amiket helyesnek tart.

 Ez a vers megemlíti, hogy mivel foglalkozzunk, vagyis hogy min járjanak a gondolataink. Nyolc jellemzőt sorol fel.

  •   „Igazak”. Olyasmikre utal, amik megbízhatóak és hitelesek, mint például az, amit Isten Szavában, a Bibliában olvashatunk (1Timóteusz 6:20).

  •   „Komoly figyelmet érdemelnek”. Itt olyasmikről van szó, amik valóban lényegesek. Nem felszínes, jelentéktelen vagy apró-cseprő dolgok, hanem inkább olyanok, amelyek erősítik az elhatározásunkat, hogy a jót tegyük (Titusz 2:6–8).

  •   „Igazságosak”. Arra utal, hogy amikor szeretnénk valamit megvalósítani, azt vesszük figyelembe, hogy Isten mit tart helyesnek, nem pedig azt, hogy az emberek mit tartanak annak (Példabeszédek 3:5, 6; 14:12).

  •   „Tiszták”. Azt jelenti, hogy a gondolataink és az indítékaink erkölcsileg tiszták. Ez nemcsak szexuális kérdésekre vonatkozik, hanem az élet minden területére (2Korintusz 11:3).

  •   „Szeretetre méltók”. Olyasmikre utal, amik megnyerőek, kellemesek, és amik a szeretetet mozdítják elő, nem pedig a gyűlöletet, keserűséget vagy viszályt (1Péter 4:8).

  •   „Amikről csak jót mondanak”. Itt olyasmikről van szó, amik jó fényt vetnek az emberre, és amik tiszteletre méltóak az istenfélők szemében (Példabeszédek 22:1).

  •   „Erényesek”. Olyasmikre utal, amik Isten erkölcsi elvei szerint jónak és kiválónak számítanak, minden tekintetben jók (2Péter 1:5, 9).

  •   „Dicséretre méltók”. Olyasmikre vonatkozik, amik elismerésre méltók, különösen Isten szemében. Isten dicséretre méltó tettei is ide tartoznak, melyeken jó, ha elgondolkodunk (Zsoltárok 78:4).

A Filippi 4:8 szövegkörnyezete

 Pál apostol házi őrizetben volt Rómában, amikor megírta a levelét a Filippiben élő keresztényeknek. Ennek ellenére nagyon pozitív a hangvétele. Rengeteg kedves, szeretetteljes kifejezés található benne, és bibliai szövegmagyarázók szerint a központi témája az öröm (Filippi 1:3, 4, 7, 8, 18; 3:1; 4:1, 4, 10).

 Pál nagyon szerette a Filippiben élő testvéreit, és azt szerette volna, hogy hozzá hasonlóan ők is örüljenek, és nekik is békéjük legyen (Filippi 2:17, 18). Ezért a levelének a végén arra ösztönözte őket, hogy örüljenek, legyenek észszerűek, kitartóan imádkozzanak, és olyasmiken gondolkozzanak, amik belső békét eredményeznek, és elősegítik, hogy békés kapcsolatban legyenek Istennel (Filippi 4:4–9).

 Nézd meg ezt a rövid videót, mely áttekinti A filippieknek írt levelet.