Ugrás a tartalomra

Mit jelent szellemi embernek lenni? Szükséges hozzá, hogy egy valláshoz tartozzak?

Mit jelent szellemi embernek lenni? Szükséges hozzá, hogy egy valláshoz tartozzak?

A Biblia válasza

 A Biblia a szellemi ember kifejezést olyan valakire használja, aki vágyik arra, hogy örömet szerezzen Istennek, és igyekszik elsajátítani a gondolkodásmódját. Az ilyen ember azt tartja fontosnak, amit Isten annak tart, és követi a szent szellemének a vezetését (Róma 8:5; Efézus 5:1).

 A Biblia gyakran ellentétekkel magyarázza, mit jelent szellemi embernek lenni. Például a szellemi embertől eltérően a „testi ember... nem fogadja el mindazt, amit Isten szelleme feltár”, vagyis azt, amit Isten tanít (1Korintusz 2:14–16). A testi emberek hajlanak a féltékenységre és a viszálykodásra, nem akarnak nagylelkűek lenni, és nem törekszenek a békére (1Korintusz 3:1–3). A rágalmazók és akik elválasztják egymástól a jó barátokat „állatias emberek, akikben nincs meg a szellem” (Júdás 19, lábjegyzet; Példabeszédek 16:28). b

Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

 Miért tudunk szellemi emberek lenni?

 Azért vagyunk képesek erre, mert Isten úgy teremtett meg minket, hogy hasonlítsunk rá (1Mózes 1:27). Ezért nem meglepő, hogy a legtöbb ember vágyik arra, hogy megismerjen olyan dolgokat, amelyek nem kézzelfoghatók.

 Velünk született képesség, hogy olyan tulajdonságokat tudunk kifejleszteni, mint amilyenek Jehova c Istennek vannak, aki békés, irgalmas és nem részrehajló (Jakab 3:17). Továbbá Isten ad a szent szelleméből azoknak, akik törekszenek engedelmeskedni a parancsainak (Cselekedetek 5:32).

 Miért fontos, hogy szellemi emberek legyünk?

 A szellemi gondolkodás életet és békét jelent (Róma 8:6). Az élet és a béke nagyon értékes ajándékok Istentől.

  •   Élet: Isten megígéri, hogy örök életet ad azoknak, akik szellemi gondolkodásúak (János 17:3; Galácia 6:8).

  •   Béke: Ez arra utal, hogy békében vagyunk Istennel. Akik azonban csak a fizikai szükségleteikkel foglalkoznak, Isten ellenségei (Róma 8:7). Ezenkívül Isten megjutalmazza azokat, akik szellemi gondolkodásúak. Ők megkapják Isten békéjét, „amely felette áll minden gondolkodásnak” (Filippi 4:6, 7). Ez egy belső békére utal, amely segít nekik, hogy boldogok legyenek (Máté 5:3).

 Hogyan lehetünk szellemi emberek?

  •   Ismerjük meg Isten parancsait, és engedelmeskedjünk neki. Ezt úgy tehetjük meg, ha olvassuk a Bibliát, amelyben Isten gondolatait jegyezték fel olyan emberek, akiket a szent szellem erre indított (2Péter 1:21). Amit tanulunk, az segíthet, hogy „szellemmel és igazsággal” imádjuk Istent, vagyis hogy a szent szellem vezessen minket, és összhangban éljünk Isten akaratával (János 4:24).

  •   Imádkozzunk Isten segítségéért (Lukács 11:13). Isten segíteni fog, hogy olyan tulajdonságaink legyenek, amelyek egy szellemi emberre jellemzőek (Galácia 5:22, 23). Bölcsességet is ad nekünk, hogy meg tudjunk küzdeni a nehézségeinkkel (Jakab 1:5).

  •   Olyanokkal töltsünk időt, akik szellemi gondolkodásúak. Ez segíteni fog, hogy mi magunk is szellemi emberek legyünk (Róma 1:11, 12). Ha viszont olyanokkal töltünk időt, akik nem úgy gondolkodnak, mint Isten, eltávolodunk tőle (Jakab 4:4).

 Szükséges, hogy egy valláshoz tartozzunk ahhoz, hogy szellemi emberek legyünk?

 Pusztán az, hogy egy valláshoz tartozunk, még nem jelenti, hogy szellemi emberek vagyunk. A Biblia ezt mondja: „Ha valaki úgy gondolja, hogy vallásos, de nem tartja féken a nyelvét, az ámítja a saját szívét, és hiábavaló az imádata” (Jakab 1:26, lábjegyzet).

 Ugyanakkor a Biblia rámutat, hogy akik szellemi gondolkodásúak, azok úgy imádják Istent, ahogy neki tetszik. Elismerik, hogy „egy szellem” van, Isten szent szelleme. Ez a szellem indítja őket arra, hogy „egy testként” imádják Istent, vagyis egy szervezett csoportként, amely megőrzi „a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében” (Efézus 4:1–4).

 Téves elképzelések a szellemi gondolkodásról

 Téves elképzelés: Sokak szerint a szellemi gondolkodás egyenlő a spiritualitással, és magában foglalja azt, hogy az emberek megvalósítják önmagukat és kiteljesednek.

 Tény: A Biblia szerint a szellemi emberek úgy élnek, hogy az összhangban van Isten gondolkodásmódjával. Egy ilyen ember nem arra törekszik, hogy Istentől függetlenül megvalósítsa önmagát. A szellemi embereknek az szerez örömet, ha elismerik, hogy Jehova a Teremtőjük, és összhangban élnek azzal, amit kér (Zsoltárok 100:3).

 Téves elképzelés: Attól lesz valaki szellemi ember, hogy önsanyargató életet él, vagy ha fájdalmat okoz önmagának.

 Tény: A test sanyargatása önkényes imádati forma, és testi gondolkodásról árulkodik (Kolosszé 2:18, 23). A Biblia a szellemi gondolkodást az örömmel kapcsolja össze, nem pedig a fájdalommal (Példabeszédek 10:22).

 Téves elképzelés: A kapcsolat a szellemvilággal, beleértve a spiritizmust és az okkultizmust, segít, hogy szellemi emberek legyünk.

 Tény: Az okkultizmus egyik formája a spiritizmus, ami azt jelenti, hogy valaki abban hisz, hogy kommunikálni lehet a halottakkal. A Biblia viszont azt tanítja, hogy „a halottak semmit sem tudnak” (Prédikátor 9:5). Úgyhogy ilyenkor valójában azokkal a szellemteremtményekkel kommunikál az ember, akik Isten ellenségei. A spiritizmus feldühíti Istent, és eltávolít minket tőle (3Mózes 20:6; 5Mózes 18:11, 12).

 Téves elképzelés: Természeténél fogva minden teremtmény szellemi lény.

 Tény: Igaz, hogy minden, amit Isten teremtett, őt dicsőíti (Zsoltárok 145:10; Róma 1:20). Azonban csak az intelligens teremtmények képesek szellemi módon gondolkodni. Velük ellentétben az állatokat az ösztöneik irányítják, és ők nem lehetnek Isten barátai. A tetteiket pusztán az vezérli, hogy kielégítsék a fizikai szükségleteiket (2Péter 2:12). A Biblia szembeállítja a szellemi embereket azokkal, akiknek állatias a gondolkodásuk és a tetteik (Jakab 3:15; Júdás 19).

a Azok az eredeti kifejezések, amelyeket a Bibliában szellemnek fordítanak, alapvetően azt jelentik, hogy ’lehelet’ vagy ’lélegzet’. Olyan erőre utalnak, mely emberi szemek számára láthatatlan, viszont bizonyíték van arra, hogy működik. A Biblia szerint Isten a leghatalmasabb szellemi lény. Egy szellemi ember a döntéseivel azt bizonyítja, hogy azt teszi, amit Isten kér, és követi a szent szellemének a vezetését.

b Amikor a Biblia egy embert testinek nevez, az arra utal, hogy a gondolkodását és a tetteit főként a fizikai szükségletei kielégítése vezérli, és csak kevésbé, vagy egyáltalán nem érdekli az, hogy mit vár el tőle Isten.

c A Biblia szerint Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).