Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Róma 12:2: „változzatok meg értelmetek megújulásával”

Róma 12:2: „változzatok meg értelmetek megújulásával”

 „És ne formáljon többé titeket ez a világrendszer, hanem változzatok meg azáltal, hogy megújítjátok a gondolkodásmódotokat. Így meg lesztek győződve arról, mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata” (Róma 12:2, Új világ fordítás).

 „És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róma 12:2, Újfordítású revideált Biblia).

A Róma 12:2 jelentése

 Azoknak, akik szeretnének Isten kedvében járni, nemcsak a rossz befolyásnak kell ellenállniuk, hanem meg is kell változniuk. Isten senkit sem kényszerít erre. Annak örül, ha valaki azért változik meg, mert szereti őt, és felismeri, hogy az elvárásai észszerűek és a javára válnak (Ézsaiás 48:17).

 „Ne formáljon többé titeket ez a világrendszer”. A világrendszer az emberi társadalomra utal és a rá jellemző szokásokra, erkölcsi normákra és viselkedésre, melyek nincsenek összhangban Isten gondolkodásmódjával (1János 2:15–17). A világ állandó nyomást helyez az emberekre, és formálja a személyiségüket és a viselkedésüket. Ahhoz, hogy valaki elfogadható módon imádja Istent, ellen kell állnia a világ befolyásának, máskülönben káros szokásai és rossz tulajdonságai lesznek, melyek nem tetszenek Istennek (Efézus 2:1–3; 4:17–19).

 „Változzatok meg azáltal, hogy megújítjátok a gondolkodásmódotokat.” Ez arra utal, hogy valakinek meg kell változtatnia a legbelsőbb gondolatait és érzéseit. A „változzatok meg”-nek fordított görög ige ugyanarra a folyamatra utal, mint amikor egy hernyóból pillangó lesz. Ez azt mutatja, hogy aki szeretné Istent elfogadható módon imádni, annak teljesen meg kell változnia, „új egyéniséget” kell feltöltenie (Efézus 4:23, 24; Kolosszé 3:9, 10).

 „Így meg lesztek győződve arról, mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata.” Isten azt szeretné, hogy a hitünk meggyőződésen alapuljon. Ehhez az kell, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, alkalmazzuk, amit tanultunk, és tapasztaljuk, hogy Isten tanácsai a javunkra válnak. Ez megerősíti bennünk, hogy az a legjobb, ha követjük a vezetését (Zsoltárok 34:8).

A Róma 12:2 szövegkörnyezete

 A rómaiaknak írt levél 12. fejezete arról ír, hogyan imádhatjuk elfogadható módon Istent. Rámutat, hogy az imádat az életünk minden területét érinti, és hogy használnunk kell a gondolkodóképességünket, vagyis a hitünk legyen megalapozott, és ne pusztán az érzéseink vezessenek (Róma 12:1, 3). A fejezet arról is ír, hogyan mutathatunk ki Istennek tetsző tulajdonságokat, hogyan bánjunk másokkal, és mit tegyünk, ha igazságtalanság ér minket (Róma 12:9–21).