Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblija je doista Božja nadahnuta Riječ

Biblija je doista Božja nadahnuta Riječ

ŠTO je zapravo apostol Pavao mislio kad je rekao da je Biblija “nadahnuta od Boga”? (2. Timoteju 3:16). Grčka riječ koju je Pavao ovdje upotrijebio doslovno znači “bogoduho”. Time je zapravo želio reći da je Bog putem svog svetog duha vodio pisce Biblije kako bi pisali samo ono što je on želio.

Ti pisci Biblije “govorili su riječi koje su dolazile od Boga kako ih je vodio sveti duh”, rekao je apostol Petar (2. Petrova 1:21). Stoga je i apostol Pavao mogao reći da su knjige Biblije ‘sveti spisi koji nas mogu učiniti mudrima kako bismo dobili spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu’ (2. Timoteju 3:15).

Mnogi ljudi nipošto se ne slažu s tim da je Bog autor Biblije. Kritičari zlobno napadaju vjerodostojnost Biblije i pritom često “s prezirom omalovažavaju biblijski tekst”, kako je to rekao arheolog Sir Charles Marston. Neki je odbacuju smatrajući je običnom “prastarom zbirkom bajki i legendi”.

Na što ukazuju dokazi

Kako možete saznati je li osoba koju ste upravo upoznali pouzdana?

Možemo li se onda pouzdati u Bibliju? Važno je dobiti točan odgovor na to pitanje. Zašto to kažemo? Ako Biblija doista sadrži poruku koju nam je uputio sam Bog, bilo bi nerazumno, pa čak i kobno, ignorirati je. Budete li na Bibliju gledali kao na ‘riječ ljudsku, a ne kao na Riječ Božju’, ona neće imati stvarni utjecaj na vaše postupke i vjerovanja (1. Solunjanima 2:13).

Kako možete saznati je li Biblija pouzdana? Pa kako možete saznati je li osoba koju ste upravo upoznali pouzdana? Jedno je sigurno. Gotovo je nemoguće imati povjerenje u nekoga o kome jako malo znamo. Tek kad osobu nakon nekog vremena bolje upoznamo, možemo vidjeti je li ona uistinu iskrena i pouzdana. Na isti način možete upoznati i Bibliju. Nemojte olako prihvaćati teorije koje potkopavaju povjerenje u Bibliju, a temelje se na nagađanjima ili čak na predrasudama. Odvojite vrijeme kako biste razmotrili dokaze koji potvrđuju da je Biblija “nadahnuta od Boga”.

Napadi “prijatelja”

Neka vas ne iznenadi činjenica što neke osobe koje za sebe kažu da su “prijatelji” Biblije napadaju njenu vjerodostojnost i pouzdanost. Premda većina izučavatelja Biblije sebe smatra kršćanima, oni “gledaju na Bibliju isključivo kao na proizvod ljudskog uma”, stoji u djelu New Dictionary of Theology.

Mnogi teolozi dovode u pitanje autorstvo biblijskih knjiga. Tako naprimjer neki kažu da prorok Izaija nije napisao biblijsku knjigu koja nosi njegovo ime. Oni tvrde da je ta knjiga nastala mnogo godina nakon Izaijine smrti. Teolog Lowther Clarke u svom djelu Concise Bible Commentary tvrdi da su knjigu proroka Izaije “napisali mnogi ljudi tijekom mnogih naraštaja”. No takvim tvrdnjama ignorira se činjenica da su Isus Krist i njegovi učenici u više navrata potvrdili da je Izaija napisao tu knjigu (Matej 3:3; 15:7; Luka 4:17; Ivan 12:38-41; Rimljanima 9:27, 29).

Što je još gore, neki biblijski kritičari, poput bibličara Johna Dummelowa, kažu da su proročanstva zapisana u biblijskoj knjizi proroka Danijela “zapravo događaji koji su se već bili dogodili, ali ih je pisac prikazao kao drevna proročanstva”. Takvim izjavama oni ignoriraju činjenicu da je sam Isus Krist potvrdio vjerodostojnost tih proročanstava. Naime u Mateju 24:15 Isus je upozoravao da će “gadost koja pustoši, o kojoj je govorio prorok Danijel, stajati na svetome mjestu”. Je li razumno da jedan kršćanin vjeruje da je Isus Krist sudjelovao u prijevari kojom su povijesni događaji prikazani kao proročanstva koja se tek trebaju ispuniti? Nipošto.

Je li to uopće važno?

Možda se pitate je li uopće važno tko je napisao biblijske knjige. Da, to je jako važno. Koliku biste važnost pridavali dokumentu koji je navodno oporuka vašeg prijatelja ako bi se pokazalo da taj dokument ustvari nije on napisao? Pretpostavimo da su vam stručnjaci objasnili da se radi o krivotvorenom dokumentu — naime dobronamjerni poznanici napisali su što je po njihovom mišljenju želio vaš prijatelj. Ne bi li to umanjilo vrijednost tog dokumenta? Biste li doista mogli biti sigurni da su u njemu izražene želje vašeg prijatelja?

Isto je i s Biblijom. Ne čudi što toliki ljudi, čak i oni koji se izjašnjavaju kao kršćani, bez ustezanja zanemaruju ono što Biblija govori o poštenju, spolnom moralu i tako dalje. Jeste li nekad čuli ljude kako s prezirom kažu: “Ali to piše u Starom zavjetu!” Time kao da kažu da taj dio Biblije više ne vrijedi. Oni se ne obaziru na činjenicu da je apostol Pavao takozvani Stari zavjet nazvao “svetim spisima” koji su “nadahnuti od Boga”.

No možda smatrate da jednostavno ne možete zanemariti dokaze svih stručnjaka i znanstvenika. To sigurno ne bi bilo dobro. Naprimjer zahvalni smo iskrenim izučavateljima koji su omogućili da se utvrdi kako glasi izvorni biblijski tekst. Istina, u biblijskom tekstu potkrale su se sitne greške jer se on stoljećima uvijek iznova prepisivao. No trebamo imati na umu sljedeće: Nije isto priznati da su se u prijepisima biblijskog teksta potkrale sitne greške i odbaciti cijelu Bibliju kao čistu izmišljotinu.

Steći vjeru u “svete spise”

Zahvalni smo iskrenim izučavateljima koji su omogućili da se utvrdi kako glasi izvorni biblijski tekst

Prije nego što je napisao da je Biblija nadahnuta od Boga, Pavao je objasnio Timoteju zašto nam je neophodna takva nadahnuta poruka. “U posljednjim danima”, rekao je, “zli ljudi i varalice napredovat će sa zla na gore. Zavodit će druge, a i sami će biti zavedeni” (2. Timoteju 3:1, 13). Već u Pavlovo vrijeme pojavili su se naizgled ‘mudri i umni ljudi’ koji su “uvjerljivim riječima” nastojali prevariti ljude i oslabiti njihovu vjeru u Isusa Krista (1. Korinćanima 1:18, 19; Kološanima 2:4, 8). Apostol Pavao poticao je Timoteja da se zaštiti od njihovog utjecaja tako da ‘ostane u onome što je naučio od ranog djetinjstva putem svetih spisa’ koje je dao Bog (2. Timoteju 3:14, 15).

Jednako je važno da i vi to činite u ovim “posljednjim danima”. Postoji opasnost da vas prevare izuzetno domišljati ljudi, koji se često služe vrlo “uvjerljivim riječima”. Nemojte misliti da se to vama ne može dogoditi. Stoga se, po uzoru na kršćane iz 1. stoljeća, zaštitite tako da se potpuno pouzdate u istinitost onoga što učite iz Biblije, knjige koja je doista nadahnuta Riječ Božja.

Jehovini svjedoci rado će vam pomoći da steknete vjeru u Bibliju. Naprimjer mogu vam pokazati da se Biblija slaže sa znanosti kad govori o znanstvenim temama, da su se biblijska načela pokazala potpuno pouzdanima tijekom ljudske povijesti, da njena poruka predstavlja skladnu cjelinu, da su se njena proročanstva nepogrešivo ispunila i još mnogo toga. Ako želite, slobodno pišite izdavačima ovog časopisa kako biste dobili informacije koje su pomogle milijunima iskrenih osoba da se uvjere kako je Biblija doista Riječ Božja.