Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Približimo se Bogu

“Jehova gleda što je u srcu”

“Jehova gleda što je u srcu”

IZGLED može zavarati. Čovjekova vanjština ne otkriva uvijek kakav je on u nutrini, kakvo mu je srce. Ljudi su skloni procjenjivati druge na temelju vanjskog izgleda. No lijepo je znati da Jehovi Bogu nije važna naša vanjština. To se jasno vidi iz riječi zapisanih u 1. Samuelovoj 16:1-12.

Razmotrimo događaj koji je ondje opisan. Jehova je odlučio pomazati novog kralja koji će vladati nad izraelskim narodom. Rekao je proroku Samuelu: “Šaljem te Jišaju iz Betlehema, jer sam među sinovima njegovim izabrao sebi kralja” (redak 1). Jehova nije rekao kako se zove budući kralj, već samo da je izabrao jednog od Jišajevih sinova. Dok je Samuel išao prema Betlehemu, možda se pitao kako će znati kojeg je Jišajevog sina Jehova izabrao.

Stigavši u Betlehem, Samuel je pozvao Jišaja i njegove sinove da s njim jedu žrtveni obrok. Kad je došao Elijab, najstariji Jišajev sin, Samuelu je odmah privukao pažnju njegov lijep izgled. Pomislio je da Elijab izgleda poput kralja, pa je rekao sam sebi: “Sigurno je pred Jehovom pomazanik njegov” (redak 6).

No Jehova je mislio drugačije. Rekao je Samuelu: “Ne gledaj na vanjštinu njegovu niti na visoki stas njegov, jer sam ga odbacio” (redak 7). Jehovu nije zadivila Elijabova ljepota i visok stas. On ne gleda na čovjekovu vanjštinu, nego na njegovu nutrinu, gdje se može naći istinska ljepota.

Jehova je objasnio Samuelu: “Bog ne gleda na što čovjek gleda, jer čovjek gleda ono što oči vide, a Jehova gleda što je u srcu” (redak 7). Da, Jehovi je važno čovjekovo srce — njegova nutrina, izvorište njegovih razmišljanja, stavova i osjećaja. Bog koji “ispituje srca” odbacio je Elijaba, a i ostalih šest Jišajevih sinova koji su došli pred Samuela (Mudre izreke 17:3).

No ostao je još najmlađi Jišajev sin, David, koji je “pasao ovce” (redak 11). Stoga su i njega pozvali da dođe pred Samuela. Kad je David došao, Jehova je rekao Samuelu: “Ustani i pomaži ga, jer to je taj!” (redak 12). Istina, David je bio mladić “lijepih očiju i krasna stasa”. No Bogu se svidio zbog toga što je bio dobar u srcu (1. Samuelova 13:14).

Budući da živimo u svijetu u kojem se fizička ljepota smatra jako važnom, utješno je znati da Jehova ne donosi sud o nama na temelju naše vanjštine. Njemu nije važno koliko smo visoki i smatraju li nas drugi lijepima i privlačnima. Jehovi je stalo do toga kakvi smo u nutrini, kakvo je naše srce. Ne potiče li vas to da razvijate osobine zbog kojih ćete biti lijepi u Božjim očima?