Idi na sadržaj

Idi na kazalo

ŠTO KAŽE BIBLIJA

Rat

Rat

U davnoj prošlosti Izraelci su ratovali u ime svog Boga, Jehove. Znači li to da Bog odobrava ratove koji se vode u današnje vrijeme?

Zašto su stari Izraelci ratovali?

ŠTO KAŽU LJUDI:

 

Izraelci su štovali krvožednog boga rata.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

 

Narodi protiv kojih su Izraelci ratovali bili su jako iskvareni. Nasilje i drugi izopačeni postupci — sodomija, incest i žrtvovanje djece — bili su dio njihove svakodnevice. Bog je stoljećima strpljivo čekao da se promijene. No kad je i nakon toliko vremena sve ostalo po starom, rekao je: “Svime [su se] time onečistili narodi koje ja tjeram ispred vas” (3. Mojsijeva 18:21-25; Jeremija 7:31).

Jehova, Bog tvoj, tjera te narode pred tobom zbog zloće njihove (5. Mojsijeva 9:5)

Zauzima li Bog neku od strana u današnjim ratovima?

MOŽDA STE I SAMI PRIMIJETILI:

 

U mnogim sukobima vjerski vođe tvrde da je Bog na njihovoj strani. “Religija je oduvijek igrala važnu ulogu u svakom ratu”, piše u knjizi The Causes of War.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

 

Kršćani ne smiju ratovati protiv svojih neprijatelja. Apostol Pavao svojim je suvjernicima napisao: “Ako je moguće, koliko o vama ovisi, budite u miru sa svim ljudima! Ne osvećujte se” (Rimljanima 12:18, 19).

Isus svoje sljedbenike nije slao u rat, nego im je rekao: “Ljubite neprijatelje svoje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi Oca svojega koji je na nebesima” (Matej 5:44, 45). Čak i kad se zemlja u kojoj kršćani žive zarati, oni ostaju neutralni jer nisu “dio svijeta” (Ivan 15:19). Bog želi da svi njegovi sluge ljube svoje neprijatelje i budu odijeljeni od svijeta. Stoga nije logično zaključiti da podržava ijednu stranu u sukobima.

Moje kraljevstvo nije dio ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo dio ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije odavde (Ivan 18:36)

Hoće li ratovima ikad doći kraj?

ŠTO KAŽU LJUDI:

 

Ratovi su neizbježni. “Rata će uvijek biti”, stoji u knjizi War and Power in the 21st Century. “Nema šanse da u ovom stoljeću zavlada sveopći i trajni mir.”

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

 

Ratovi će prestati kad nitko ne bude želio ratovati. Božje Kraljevstvo, stvarna nebeska vlast, uskoro će donijeti mir na cijelu Zemlju. Pod tom vlašću sve će oružje biti uništeno, a ljude će se poučavati miroljubivom životu. Biblija nam jamči da će Bog “suditi među mnogim narodima i sklad će stvoriti među moćnim narodima nadaleko. Oni će prekovati mačeve svoje u raonike i koplja svoja u srpove. Narod na narod više neće dizati mača niti će se više učiti ratu” (Mihej 4:3).

Biblija kaže da u Božjem Kraljevstvu neće biti država koje će se boriti za svoje interese, neće biti političkog sustava zbog čijeg se nepoštenog postupanja ljudi često bune, a neće biti ni predrasuda koje stvaraju podjele među narodima. Nije ni čudo što u takvom svijetu neće biti ratova. “Zlo se više neće činiti,” obećava Bog, “jer zemlja će biti puna znanja o Jehovi, kao što je more vode puno” (Izaija 11:9).

Prekida ratove do kraja zemlje. Luk krši, koplje lomi, kola vatrom pali (Psalam 46:9)