Izaija 11:1-16

  • Pravedna vlast mladice iz Jišajevog panja (1⁠–⁠10)

    • “Vuk će boraviti s janjetom” (6)

    • “Zemlja će biti puna znanja o Jehovi” (9)

  • Povratak preostalog naroda (11⁠–⁠16)

11  Mladica+ će izbiti iz Jišajevog panja,+izdanak+ iz njegovog korijena donosit će plod.   Na njemu će počivati Jehovin duh,+duh mudrosti+ i razboritosti,duh savjeta i snage,+duh znanja i straha od Jehove.   Strahopoštovanje prema Jehovi ispunjavat će ga radošću.+ Neće suditi po onome što vidiniti će ukoravati po onome što čuje.+   Pošteno će suditi siromasima,pravedno će ukoravati ljude braneći krotke na zemlji*. Prutom svojih usta udarit će zemlju,+dahom svojih usta pogubit će zle.+   Pravednost će mu biti pojas oko struka,a bokove će opasati vjernošću.+   Vuk će boraviti* s janjetom,+leopard će ležati s jaretom,a tele, lav i uhranjena životinja bit će zajedno*.+ Malen dječak vodit će ih.   Krava i medvjedica zajedno će jesti,a njihova će mladunčad skupa ležati. Lav će jesti slamu kao bik.+   Dojenče će se igrati nad kobrinom rupom,a dijete koje je tek prestalo sisati stavljat će ruku na rupu zmije otrovnice.   Nigdje na mojoj svetoj gori+više nitko neće činiti zlo niti će ikome činiti išta nažao+jer zemlja će biti puna znanja o Jehovikao što je more puno vode.+ 10  U taj će dan Jišajev korijen+ ustati kao zborni znak* narodima.+ Njemu će se narodi obraćati za savjet*+ i njegovo će prebivalište biti veličanstveno. 11  U taj će dan Jehova po drugi put pružiti ruku da preostale iz svog naroda skupi iz Asirije,+ iz Egipta,+ iz Patrosa,+ iz Kuša,+ iz Elama,+ iz Šinara*, iz Hamata i s morskih otoka.+ 12  Podignut će znak* da ga vide narodi i sabrat će rasijane Izraelce+ te će s četiri kraja zemlje skupiti raspršene Judejce.+ 13  Nestat će Efrajimove ljubomore,+Judini neprijatelji bit će istrijebljeni. Efrajim neće biti ljubomoran na Judu,a Juda neće biti neprijatelj Efrajimu.+ 14  Obrušit će se na obronke Filistejaca na zapadu,zajedno će plijeniti narode na Istoku. Pokorit će Edomce+ i Moapce,+a Amonci će im biti podanici.+ 15  Jehova će razdijeliti* zaljev egipatskog mora+i zamahnuti rukom prema Rijeci*.+ Žarom svog daha isušit će njenih* sedam nabujalih rukavacai učiniti da ih ljudi prelaze u sandalama. 16  A za preostale iz njegovog naroda bit će načinjena cesta+ koja će voditi iz Asirije,+kao što je bila načinjena za Izraelce kad su izišli iz Egipta.

Bilješke

Moguće i: “ukoravati krotke na zemlji za njihovo dobro”.
Moguće i: “tele i lav zajedno će pasti”.
Ili: “povremeno boraviti”.
Ili: “Narodi će ga tražiti”.
Ili: “zastava”.
Odnosno Babilonije.
Ili: “zastavu”.
Moguće i: “isušiti”.
Odnosno Eufratu.
Moguće i: “podijelit će je na”.