Idi na sadržaj

Gdje je Kajin našao ženu?

Gdje je Kajin našao ženu?

Što kaže Biblija:

 Kajin, najstarije dijete prvog ljudskog para, oženio je jednu od svojih sestara ili neku blisku rođakinju. Do tog zaključka dolazimo na temelju onoga što Biblija kaže o Kajinu i njegovoj obitelji.

Činjenice o Kajinu i njegovoj obitelji

  •   Svi su ljudi potekli od Adama i Eve. Bog je “od jednog (...) čovjeka [Adama] načinio sav ljudski rod da prebiva po svemu licu zemlje” (Djela apostolska 17:26). Adamova žena Eva postala je “majka svima živima” (1. Mojsijeva 3:20). Prema tome, Kajinova je žena bila potomak Adama i Eve.

  •   Kajin i njegov brat Abel bili su prva Adamova i Evina djeca (1. Mojsijeva 4:1, 2). Kad je Kajin otjeran od obitelji zbog ubojstva svog brata, on se požalio: “Tko me god nađe, sigurno će me ubiti” (1. Mojsijeva 4:14). Koga se Kajin bojao? Biblija kaže da se Adamu “rodilo (...) još sinova i kćeri” (1. Mojsijeva 5:4). Očito su ti drugi potomci Adama i Eve mogli Kajinu oduzeti život.

  •   Na početku ljudske povijesti nije bilo neuobičajeno stupiti u brak s bliskim rođakom. Naprimjer, vjerni Božji sluga Abraham oženio je svoju polusestru (1. Mojsijeva 20:12). Tek su se u Mojsijevom zakonu, koji je sastavljen stoljećima nakon Kajinovog vremena, pojavile odredbe koje su zabranjivale takve brakove (3. Mojsijeva 18:9, 12, 13). Po svemu sudeći, djeca koju su u davnoj prošlosti dobili bliski rođaci koji su međusobno bili u braku nisu bila sklona urođenim genetskim anomalijama, kao što je to danas slučaj.

  •   Biblija izvještaj o Adamu, Evi i njihovoj obitelji prikazuje kao točnu povijesnu činjenicu. Detaljno rodoslovlje koje seže sve do Adama može se naći u 1. Mojsijevoj, ali i u zapisima povjesničara Ezre i Luke (1. Mojsijeva 5:3-5; 1. Ljetopisa 1:1-4; Luka 3:38). Biblijski pisci priču o Kajinu spominju kao povijesni događaj (Hebrejima 11:4; 1. Ivanova 3:12; Juda 11).