Djela apostolska 17:1-34

17  Prošli su kroz Amfipol i Apoloniju te stigli u Solun,+ gdje je bila židovska sinagoga.  Pavao je po svom običaju+ ušao u sinagogu i tri je subote* s prisutnima raspravljao na temelju Pisama.+  Objašnjavao im je da je Krist morao trpjeti+ i potom ustati iz mrtvih,+ a to im je dokazivao pozivajući se na ono što je napisano. Govorio je: “Taj Isus kojeg vam ja objavljujem – to je Krist.”  Stoga su neki od njih postali vjernici i pridružili se Pavlu i Sili.+ To je učinio i velik broj Grka koji su štovali Boga te mnogo uglednih žena.  Ali Židovi su postali ljubomorni,+ pa su našli neke opake uličare, okupili svjetinu i uzbunili grad. Nasrnuli su na Jasonovu kuću i tražili da se Pavla i Silu izvede pred svjetinu.  Budući da ih nisu našli, odvukli su Jasona i još neku braću pred gradske poglavare, vičući: “Oni ljudi koji su uznemirili cijeli svijet* došli su i ovamo,+  a Jason ih je ugostio. Svi se oni bune protiv carskih* odredbi, govoreći da ima drugi kralj – Isus.”+  Kad su narod i gradski poglavari to čuli, uznemirili su se.  Poglavari su od Jasona i ostalih uzeli jamčevinu, pa su ih pustili. 10  Čim je pala noć, braća su poslala Pavla i Silu u Bereju. Kad su oni stigli onamo, otišli su u židovsku sinagogu. 11  A ti su Židovi bili otvorenijeg uma od onih u Solunu. Naime, s velikom su gorljivošću prihvatili riječ i svaki su dan pomno istraživali Pisma da vide je li ono što su čuli istina. 12  Mnogi od njih postali su vjernici, pa tako i mnoge ugledne Grkinje te neki Grci. 13  Ali kad su Židovi iz Soluna saznali da Pavao i u Bereji objavljuje Božju riječ, otišli su onamo da nahuškaju i uzbune narod.+ 14  Tada su braća žurno poslala Pavla prema moru,+ a Sila i Timotej ostali su u Bereji. 15  Oni koji su pratili Pavla doveli su ga sve do Atene. Pavao im je rekao neka poruče Sili i Timoteju+ da što prije dođu k njemu, a onda su otišli. 16  Dok ih je Pavao čekao u Ateni, jako se uzrujao jer je vidio da je grad pun idola. 17  I raspravljao je u sinagogi sa Židovima i drugima koji su štovali Boga, a činio je to svakodnevno i na trgu s onima koji bi se ondje zatekli. 18  No neki epikurejski i stoički filozofi počeli su mu proturječiti. Jedni su govorili: “Što to ovaj brbljavac želi reći?” a drugi: “Čini se da propovijeda tuđe bogove.” To su govorili zato što je objavljivao dobru vijest o Isusu i o uskrsnuću.+ 19  Tada su ga odveli na Areopag* i upitali ga: “Možemo li znati o kojem to novom učenju govoriš? 20  Jer pričaš nam o nečemu što nikada nismo čuli. Zato želimo znati što to znači.” 21  Naime, svi Atenjani i stranci koji su ondje boravili trošili su svoje slobodno vrijeme samo na to da kažu ili čuju nešto novo. 22  Tada je Pavao stao nasred Areopaga+ i rekao: “Atenjani, vidim da ste u svakom pogledu nekako pobožniji* od drugih.+ 23  Naime, dok sam prolazio gradom i promatrao ono što štujete, naišao sam i na žrtvenik s natpisom: ‘Nepoznatom Bogu’. Dakle, ja vam objavljujem tog Boga kojeg vi štujete iako ga ne poznajete. 24  Bog koji je načinio svijet i sve što je na njemu ne prebiva u hramovima koji su sagrađeni ljudskom rukom,+ jer on je Gospodar neba i zemlje.+ 25  Njega ne poslužuju ljudske ruke – uostalom, njemu ništa ne treba+ – jer on sam svima daje i život, i dah,+ i sve ostalo. 26  Od jednog je čovjeka+ načinio sav ljudski rod da prebiva na cijeloj zemlji+ te je odredio razdoblja i postavio granice gdje će ljudi prebivati.+ 27  Sve je to učinio kako bi ljudi tražili Boga – kako bi ga tražili i doista našli+ – a on, ustvari, nije daleko ni od koga od nas. 28  Jer zahvaljujući njemu imamo život, mičemo se i postojimo, kao što su i neki vaši pjesnici rekli: ‘Svi smo mi njegova djeca.’ 29  Dakle, budući da smo Božja djeca,+ ne smijemo misliti da je Bog nalik kipu načinjenom od zlata, srebra ili kamena, nečemu što su ljudi zamislili i vješto oblikovali.+ 30  Istina, Bog se u prošlosti nije obazirao na takvo neznanje,+ ali sada svim ljudima, gdje god živjeli, poručuje da se trebaju pokajati. 31  Jer odredio je dan u koji će pravedno suditi+ cijelom svijetu preko čovjeka kojeg je za to postavio, a to je zajamčio svim ljudima tako što ga je uskrsnuo od mrtvih.”+ 32  Kad su čuli za uskrsnuće mrtvih, jedni su se počeli rugati,+ a drugi su rekli: “Pričat ćeš nam o tome i drugi put.” 33  Tako je Pavao otišao od njih. 34  Ali neki su mu se ljudi pridružili i postali vjernici. Među njima bili su Dionizije, koji je bio jedan od sudaca suda na Areopagu, zatim žena po imenu Damara i još neki drugi.

Bilješke

Ili: “dana počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Ili: “koji izazivaju metež po cijelom svijetu”.
Ili: “cezarovih”.
Ili: “da se (...) više bojite bogova”.