Luka 3:1-38

3  Petnaeste godine vladavine cara Tiberija, kad je Poncije Pilat bio upravitelj Judeje, Herod*+ vladar* Galileje, njegov brat Filip vladar Itureje i Trahonitide, a Lizanija vladar Abilene,  u danima svećeničkog glavara Ane i velikog svećenika Kajfe,+ Bog je objavio svoju riječ Zaharijinom sinu Ivanu+ u pustinji.+  I on je obišao cijeli kraj oko Jordana i propovijedao ljudima da se trebaju krstiti u znak pokajanja koje je potrebno da bi im grijesi bili oprošteni,+  kao što stoji u knjizi u kojoj su zapisane riječi proroka Izaije: “Netko viče u pustinji: ‘Pripremite put Jehovi*! Poravnajte mu staze!+  Neka se ispuni svaka dolina, neka se izravna svaka gora i brdo! Krivudave staze neka postanu ravne, neravni putevi neka se poravnaju!  I svi će ljudi vidjeti onoga preko koga će Bog donijeti spasenje.’”+  I govorio je mnoštvu ljudi koji su dolazili da ih krsti: “Leglo zmijsko! Tko vam je rekao da bježite od srdžbe koja dolazi?+  Najprije svojim djelima pokažite da ste se pokajali. I nemojte govoriti u sebi: ‘Naš je otac Abraham.’ Jer kažem vam da Bog iz ovog kamenja može Abrahamu podignuti djecu.  Sjekira je već položena na korijen stablima. Svako stablo koje ne donosi dobar plod posjeći će se i baciti u vatru.”+ 10  A mnoštvo ga je pitalo: “Što onda trebamo činiti?” 11  On im je odgovorio: “Tko ima dvije haljine*, neka jednu da onome koji nema nijednu, i tko ima hrane, neka je podijeli s onim tko nema.”+ 12  Došli su i poreznici da se krste+ i upitali su ga: “Učitelju, što trebamo činiti?” 13  On im je odgovorio: “Ne tražite da vam se plaća* veći porez od onoga koji je propisan.”+ 14  A i neki vojnici su ga pitali: “Što mi trebamo činiti?” Odgovorio im je: “Nemojte nikoga ugnjetavati* niti lažno optuživati,+ nego budite zadovoljni svojom plaćom.” 15  Narod je bio u iščekivanju Krista, pa su se svi pitali nije li Ivan možda Krist.+ 16  Zato je Ivan svima rekao: “Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj koji je veći od mene, kome ja nisam dostojan odvezati remenje na sandalama.+ On će vas krstiti svetim duhom i vatrom.+ 17  U ruci ima vijaču da temeljito očisti svoje gumno i da skupi pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti neugasivom vatrom.” 18  Ivan je narodu davao i mnoge druge savjete te im je objavljivao dobru vijest. 19  A Heroda* je prekoravao zbog Herodijade, žene njegovog brata, i zbog svih zlodjela koja je učinio. 20  Zato je Herod učinio još jedno zlodjelo – bacio je Ivana u zatvor.+ 21  Kad se sav narod krstio, krstio se i Isus.+ Dok se molio, otvorilo se nebo+ 22  i sveti duh sišao je na njega u tjelesnom obliku, kao golub, a s neba se začuo glas: “Ti si moj voljeni Sin, ti si mi po volji.”+ 23  Kad je Isus+ započeo sa svojom službom, imao je oko 30 godina.+ A bio je, kako se smatralo,sin Josipov,+Elijev, 24  Matatov,Levijev,Malkijev,Janajev,Josipov, 25  Matatijin,Amosov,Nahumov,Heslijev,Nagajev, 26  Mahatov,Matatijin,Šimijev,Josehov,Jodin, 27  Joananov,Resin,Zerubabelov,+Šealtielov,+Nerijev, 28  Malkijev,Adijev,Kosamov,Elmadamov,Erov, 29  Isusov,Eliezerov,Jorimov,Matatov,Levijev, 30  Šimunov,Judin,Josipov,Jonamov,Elijakimov, 31  Melejin,Menin,Matatin,Natanov,+Davidov,+ 32  Jišajev,+Obedov,+Boazov,+Salmonov,+Nahšonov,+ 33  Aminadabov,Arnijev,Hesronov,Peresov,+Judin,+ 34  Jakovljev,+Izakov,+Abrahamov,+Terahov,+Nahorov,+ 35  Serugov,+Reuov,+Pelegov,+Eberov,+Šelahov,+ 36  Kenanov,Arpakšadov,+Šemov,+Noin,+Lamekov,+ 37  Metušalahov,+Henokov,Jaredov,+Mahalalelov,+Kenanov,+ 38  Enošev,+Šetov,+Adamov,+Božji.

Bilješke

Dosl.: “tetrarh”. Titula vladara neke pokrajine u Rimskom Carstvu.
Odnosno Herod Antipa. Vidi Rječnik.
Ili: “haljinu viška”.
Ili: “Ne ubirite”.
Ili: “Nemojte ni od koga iznuđivati novac”.
Dosl.: “tetrarha Heroda”.