Postanak 4:1-26

4  Adam je imao odnose sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnjela.+ Kad je rodila Kajina,+ rekla je: “Rodila sam sina uz Jehovinu pomoć.”  Nakon nekog vremena rodila je i Abela,+ Kajinovog brata. Abel je postao pastir te je čuvao ovce, a Kajin je postao zemljoradnik.  Jednog je dana Kajin prinio Jehovi žrtvu od plodova zemlje.  A Abel je prinio žrtvu od prvina svog stada,+ zajedno s njihovim salom. I Jehova je s naklonošću pogledao na Abela i prihvatio njegovu žrtvu,+  a na Kajina nije pogledao s naklonošću i nije prihvatio njegovu žrtvu. Stoga se Kajin silno razljutio i postao zlovoljan*.  Tada je Jehova rekao Kajinu: “Zašto si tako ljut i zlovoljan?  Ako počneš činiti dobro, nećeš li mi opet biti mio? No ako ne budeš činio dobro, grijeh vreba na vratima i želi zavladati tobom. Hoćeš li ga nadvladati?”  Poslije toga Kajin je rekao svom bratu Abelu: “Hajdemo u polje!” Dok su bili u polju, Kajin je napao svog brata Abela i ubio ga.+  Jehova je potom rekao Kajinu: “Gdje ti je brat Abel?” A on je odgovorio: “Ne znam. Zar sam ja čuvar svog brata?” 10  Nato mu je Bog rekao: “Što si to učinio? Slušaj! Krv tvog brata viče sa zemlje k meni.+ 11  Sada neka si proklet! Prognat ću te s ove zemlje koja je otvorila svoja usta da primi krv tvog brata koju si prolio.+ 12  Kad budeš obrađivao zemlju, ona ti neće davati urod. Bit ćeš lutalica i bjegunac na zemlji.” 13  Tada je Kajin rekao Jehovi: “Kazna za moj prijestup toliko je teška da se neću moći nositi s njom. 14  Danas me tjeraš iz ove zemlje i morat ću se kriti od tebe*. Bit ću lutalica i bjegunac na zemlji i tko god naiđe na mene, sigurno će me ubiti.” 15  Nato mu je Jehova rekao: “Da se to ne bi dogodilo, tko god ubije Kajina sedam će puta platiti za to.” I Jehova je dao znak koji je svakoga tko bi naišao na Kajina upozoravao da ga ne smije ubiti. 16  Tada je Kajin otišao od Jehove i nastanio se u zemlji Nodu*, istočno od Edena.+ 17  Nakon toga Kajin je imao odnose sa svojom ženom+ i ona je zatrudnjela i rodila Henoka. Tada je Kajin počeo graditi grad i nazvao ga je po svom sinu Henoku. 18  Poslije se Henoku rodio Irad. Iradu se rodio Mehujael, Mehujaelu se rodio Metušael, a Metušaelu se rodio Lamek. 19  Lamek je uzeo sebi dvije žene. Prva se zvala Ada, a druga se zvala Sila. 20  Ada je rodila Jabala. On je praotac onih koji žive pod šatorima i uzgajaju stoku. 21  Njegov se brat zvao Jubal. On je praotac svih koji sviraju harfu i frulu. 22  A Sila je rodila Tubal-Kajina, koji je kovao svakovrsno oruđe od bakra i željeza. Tubal-Kajinova sestra bila je Naama. 23  Lamek je sastavio ovu pjesmu za svoje žene Adu i Silu: “Čujte me, žene Lamekove!Poslušajte moje riječi: Ubio sam čovjeka jer me ranio,momka jer me udario. 24  Ako će Kajin biti osvećen sedam puta,+Lamek će biti sedamdeset i sedam puta.” 25  Adam je opet imao odnose sa svojom ženom i ona je rodila sina. Dala mu je ime Šet*,+ rekavši: “Bog mi je dao drugog potomka umjesto Abela jer je njega ubio Kajin.”+ 26  A i Šetu se rodio sin i on mu je dao ime Enoš.+ Tada su ljudi počeli prizivati Jehovino ime.

Bilješke

Ili: “i lice mu se namrgodilo”.
Dosl.: “od tvog lica”.
“Nod” znači “izbjeglištvo”.
“Šet” znači “dan; dodijeljen; naknada”.