Magdiretso sa kaundan

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Personal nga Impormasyon

Ang personal nga impormasyon nga gina-submit sa sini nga website ginagamit sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., ukon sang kaupod sini nga mga organisasyon para lamang sa katuyuan nga ginpahibalo sa user sa tion nga gin-submit niya ini. Wala ginahatag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ang imo personal nga impormasyon sa kay bisan sin-o luwas lang kon kinahanglan ini para mahatag ang serbisyo nga ginapangabay sang user kag ginpahibalo ini sing bug-os sa user ukon nagapati ini nga ang pagsugid sini nga impormasyon kinahanglanon agod masunod ang mga kasuguan ukon mga regulasyon ukon agod mahibaluan kag matapna ang mga problema sa teknikalidad, pagpangdaya, kag seguridad. Ang bisan ano nga personal nga impormasyon nga gin-submit indi pag-ibaligya, pag-ibaylo, ukon ipahulam sa bisan ano nga kahimtangan.

E-mail Address

Ang e-mail address nga ginhatag mo sang ginhimo mo ang imo account sa sini nga website amo ang gamiton agod makontak ka parte sa imo account. Halimbawa, kon nalipatan mo ang imo user name ukon password kag kinahanglan mo ang bulig para maka-log-in, padal-an ka sang message sa e-mail address nga ginbutang mo sa imo user profile.

Cookies

Ang cookies ginagamit para madumduman sang browser ang mga preferences sang user kon nagagamit sia sini nga site. Halimbawa, ang lenguahe nga ginpili niya sa pagbukas sang site ginatago sa isa ka cookie para madumduman ini sang browser kon magbalik ang user sa sini nga site. Wala sing personal nga impormasyon ang ginatipon ukon ginatago sa cookies.

Active Scripting ukon JavaScript

Ang scripting ginagamit para mapauswag ang site. Paagi sa sini mas madasig nga mahatag sang site ang mga impormasyon sa user. Pero ang scripting wala gid ginagamit sang site sa pag-install sang software sa kompyuter sang user ukon sa pagkuha sang impormasyon nga lipod sa ihibalo sang user.

Ang active scripting ukon JavaScript naka-enable sa browser para magdalagan sing husto ang bahin sang site. Sa kalabanan nga browser, ini nga feature mahimo i-enable ukon i-disable para sa pila ka site. Tan-awa ang help documentation sang browser para mahibaluan mo kon paano ma-enable ang scripting sa pila ka site.

Kon kinahanglan namon islan ang amon privacy policy, ibutang namon ang mga pagbag-o sa sini nga pahina para mahibaluan mo kon ano nga impormasyon ang amon ginatipon kag kon paano namon ini ginagamit.