ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON Mayo 2014

Ini nga isyu nagabinagbinag sang tatlo ka paagi nga magamit naton sa ministeryo para makapakumbinsi ang aton sabat sa mabudlay nga mga pamangkot. Ngaa importante para sa aton nga magpabilin nga mainunungon sa organisasyon sang Dios?

‘Ang Akon Kalan-on Amo ang Paghimo sa Kabubut-on sang Dios’

Sanday Hari David, apostol Pablo, kag Jesucristo nalipay gid sa paghimo sa kabubut-on sang Dios. Paano naton mahuptan ukon mapanumbalik ang aton kakugi sa ministeryo sa mabudlay nga mga teritoryo?

Paano Kita Dapat “Magsabat sa Kada Isa”?

Paano kita makapangatarungan sing epektibo paagi sa Kasulatan kon nagasabat sa mabudlay nga mga pamangkot? Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga magamit naton para makapakumbinsi ang aton sabat.

Iaplikar ang Bulawanon nga Pagsulundan sa Imo Ministeryo

Paano naton dapat pakig-angutan ang mga tawo sa aton pagministeryo? Paano makabulig ang ginsiling ni Jesus nga narekord sa Mateo 7:12 sa aton pagbantala?

SUGILANON SANG KABUHI

Ginbuligan Gid Ako ni Jehova

Ginsaysay ni Kenneth Little kon paano sia ginbuligan ni Jehova nga Dios nga madaug ang kahuya kag kakulang sing kompiansa. Hibalua kon paano ginpakamaayo sang Dios ang iya mga panikasog.

Si Jehova Isa ka Dios sang Organisasyon

Paano ginpakita sang mga kasaysayan sang dumaan nga Isrel kag unang-siglo nga Cristianismo nga kinahanglan mangin organisado ang mga alagad ni Jehova sa duta karon?

Nagapadayon Ka Bala Upod sa Organisasyon ni Jehova?

Malapit na matapos ang sistema sang mga butang ni Satanas. Ngaa importante nga magpabilin nga mainunungon sa organisasyon nga ginagamit sang Dios sa duta karon?

HALIN SA AMON ARCHIVE

“Madamo Pa nga Alanyon ang Dapat Anihon”

May sobra sa 760,000 ka mga Saksi ni Jehova ang nagapalapnag sang kamatuoran sa Biblia sa Brazil. Paano nagsugod ang pagbantala sa Bagatnan nga Amerika?