MAGMATA! Septiembre 2013 | Ano Gid ang Halloween?

Madamo ang nagaselebrar sang Halloween nga wala nakahibalo kon ano ang ginhalinan sini. Hibalua kon ngaa kinahanglan kita maghalong.

Pagbantay sa Kalibutan

Mga topiko: pagkatunaw sang yelo sa Arctic, ilegal nga pagpanguha sang ivory sa Congo, pagkaguba sang mga korales sa Great Barrier Reef, kag bakterya sa gatas sang iloy.

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Pag-sex Antes sang Kasal

Hibalua ang ginasiling sang Biblia parte sa pag-sex antes sang kasal kag sang iban pa nga porma sang seksuwal nga buluhaton.

TOPIKO SA KOBER

Ano Gid ang Halloween?

Hibalua ang malaut nga mga ginhalinan sang Halloween kag ang pareho sini nga mga selebrasyon.

BULIG PARA SA PAMILYA

Paano Magpatawad?

Ngaa mabudlay magpatawad? Hibalua kon paano makabulig ang laygay sang Biblia.

INTERBYU

Ginpaathag sang Espesyalista sa Kidney ang Iya Pagtuo

Ngaa ang isa ka doktor kag atiesta anay nakahunahuna parte sa Dios kag sa katuyuan sang kabuhi? Ano ang nagpabag-o sang iya pagtamod sa sini?

LARAWAN SANG KASAYSAYAN

Zheng He

Sin-o si Zheng He? Basaha ang iya talalupangdon nga mga paglakbay kag ang ginatudlo sini parte sa China.

GINDESINYO BALA INI?

Ang Bulbol sang Emperor Penguin

Ano ang nadiskobrehan sang mga marine biologist sa bulbol sini nga pispis?

Dugang pa nga Online nga mga Artikulo

Ano ang Himuon Ko Kon Ginabastos Ako?

Hibalua kon ano ang nalakip sa pagpangbastos kag kon ano ang imo himuon kon mabiktima ka sini.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ang pag-text mahimo makaguba sang pag-abyanay kag sang imo reputasyon. Hibalua kon ngaa.

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas?—Bahin 1

Ginsugid sang apat ka pamatan-on kon ano ang nakabulig sa ila nga maatubang ang ila problema sa panglawas kag kon paano sila nakapabilin nga positibo.

Dauga ang Nagapangdaugdaug

Hibalua kon ngaa may nagapangdaugdaug kag kon paano mo ini atubangon sing madinalag-on.

Si Jose sa Egipto

Paano mo mapahamut-an ang Dios bisan pa wala sing may nakakita sa imo? Basaha ini nga istorya sa Biblia kag magtuon sa halimbawa ni Jose.